Läs senare

Utveckla förskolan och höj kvaliteten

11 Okt 2015


I en ny bok delar förskolläraren Marie Eriksson med sig av er­farenheter — både lyckade och misslyckade — från sin vardag på Svejser­dalens förskola i Mölndal. Inriktningen i boken är på verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitets­arbete.

Titel: Med luppen på verksamheten

Författare: Marie Eriksson

Förlag: Lärarförlaget, 2015

ur Lärarförbundets Magasin