Läs senare

Utveckla språket med hjälp av teknik

10 maj 2016

Du behöver inte ha lärt dig allt för att börja, men du måste börja för att lära dig, skriver Hülya Basaran i sin bok »Nyanlända elever i mitt klassrum«.
Hon delar med sig av sina erfarenheter av hur lärare kan använda digitala resurser i undervisningen för att utveckla elevernas språk. Samtidigt understryker hon att man som lärare inte behöver kunna särskilt mycket om hur tekniken fungerar, den pedagogiska kompetensen och engagemanget är viktigare.

Hülya Basaran arbetar som utvecklingslärare i Trollhättan och förstelärare på mottagningsenheten för nyanlända elever i grundskolan. Boken är mycket praktiskt inriktad och innehåller flera tips på hur lärare kan arbeta med digitala läromedel.Titel: Nyanlända elever i mitt klassrum

Författare: Hülya Basaran

Förlag: Gothia fortbildning

ur Lärarförbundets Magasin