Läs senare

V vill miljardsatsa på skola och omsorg

Tio årliga miljarder till fler anställda i kommuner och landsting. Det är Vänsterpartiets krav i förhandlingarna med regeringen om vårbudgeten.
Hur mycket som ska gå till skolan vill V låta kommunerna bestämma.

23 feb 2016

– 10 miljarder räcker till att anställa väldigt många fler och höja kvaliteten i skolan, vården och omsorgen, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, som på tisdagen presenterade kravet inför de budgetförhandlingar som inleds inom kort.

I partiets eget räkneexempel skulle pengarna räcka till 8000 förskollärare, lika många undersköterskor och 7000 socialsekreterare. Men eftersom behoven ser olika ut i landet vill V att varje kommun själv ska få avgöra hur fördelningen mellan olika yrkesgrupper och verksamheter ska se ut.

Och eftersom det råder brist på bland annat lärare måste inte alla pengar gå just till nyrekryteringar. De kan också användas till att låta lärare studera vidare för att bli behöriga i ett bristämne, till att vidareutbilda barnskötare till förskollärare eller till att låta andra grupper utföra lärarnas administrativa uppgifter.

– Detta ökar chansen för att de som jobbar i välfärden idag vill stanna, till att de som lämnat lockas tillbaka och till att det blir lättare att attrahera nytt folk, säger Ulla Andersson.

För att kommunerna ska våga anställa krävs det, enligt Vänsterpartiet, att tillskottet blir permanent.

ur Lärarförbundets Magasin