Ingår i temat
Legitimation
Läs senare

Vad betyder legitimationen för ditt yrke?

Vi frågade en fysioterapeut, en apotekare och en psykolog vad deras yrkeslegitimation betyder för dem.

13 nov 2015

Foto: Magnus Kling

Leg fysioterapeut Andreas Hedin, Rygginstitutet i Sundsvall

– Den medför ett ansvar men också en hjälp. Legitimeringen ger mig ramar och riktlinjer att följa. Det kommer en hel del alternativa vårdmetoder och om jag vill använda dem måste jag ta ställning till om det finns tillräckligt vetenskapligt stöd för dem. Ramarna är vida, men legitimationen får mig att ständigt fundera över hur jag arbetar.

– Jag har reagerat på att legitimationen sällan efterfrågas vid anställningsintervjuer. Den är ju ett bevis på min grundkompetens. Min nuvarande arbetsgivare frågade faktiskt efter den.

  • Legitimation för sjukgymnaster infördes under 1930- talet. Sedan 2014 är yrkes­titeln fysioterapeut. I dag finns cirka 17 000 legitimerade under 65 år. Medellönen är 29 000 kr/månad.

Leg apotekare Marie Heidenvall, Broapoteket i Stockholm

– En kvalitetsstämpel. Den visar att jag uppnått en viss kunskapsnivå efter att ha genomgått utbildningen. Legitimationen ger mig bland annat rätt att ge rådgivning kring receptbelagda läkemedel.

– Jag tror inte att den ger någon status gentemot allmänheten. De som besöker ett apotek har nog svårt att skilja på de olika yrkes­rollerna som finns där. Men jag tycker att det är viktigt att det står leg apotekare på namnbrickan. Det ger mig en yrkesstolthet.

  • Legitimation för apotekare infördes 1999. 2013 fanns 3 000 legitimerade under 65 år. Medellönen är 36 000 kr/månad.

Leg psykolog Mattias Jonsson, Hertig Knuts vårdcentral i Halmstad

– Med legitimationen förväntas man ­arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, ha en professionalitet och följa yrkesetiska principer. Man har även bedömts vara lämplig att utöva psykologyrket.

– Historiskt kan jag tänka mig att legitimationen påverkat statusen och därmed också löneutvecklingen positivt. Det finns arbetsuppgifter som endast legitimerade psykologer har kompetens att utföra, som psykologisk testning.

  • Legitimation för psykologer infördes 1978. Totalt finns cirka 8 000 legitimerade under 65 år. Medellönen är 36 300 kr/månad. 

Alla artiklar i temat Legitimation (15)

ur Lärarförbundets Magasin