Läs senare

Vad gäller för behörighet?

Fråga facketHär kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

16 dec 2016

Jag är legitimerad förskollärare som också arbetat som lärare i skolan. Vad krävs för att jag ska bli behörig att undervisa i grundskolan eller grundsärskolan?
Gabriella

Svar: – En möjlighet är att ta en lärarexamen inom VAL-projektet, vidareutbildning för lärare, förklarar Ann-Christin Larsson, ombudsman på Lärarförbundet.

För att få gå en VAL-utbildning krävs att man är verksam som lärare i skolan och varit det i minst två år. Den som har varit lärare i minst 8 år de senaste 15 åren får en kortare utbildning i utbildnings­vetenskaplig kärna än de med mindre erfarenhet.

Studierna är på maximalt 120 högskolepoäng och innehåller förutom den utbildningsvetenskapliga kärnan även ämneskompletteringar vid behov.

Innan en studerande blir antagen görs en bedömning av vilken lärarexamen som är mest relevant och vilka kompletteringar som behövs. Den studerande får sedan en individuell studieplan där det framgår vilka tidigare studier och vilken lärarerfarenhet som får tillgodoräknas.

Läs vidare

Mer information om VAL: umu.se/valprojektet

Det finns numera ingen särskild utbildning för förskollärare som vill undervisa i grundskolan. Alternativet till en VAL-utbildning är att börja på en hel grundlärarutbildning och där ansöka om tillgodoräknanden.

ur Lärarförbundets Magasin