Ingår i temat
Lärarlönelyftet
Läs senare

”Vad gör denna klyfta med oss?”

Vilken annan yrkeskår skulle tillåta sig att dela in sig i »skickliga« och följaktligen »mindre skickliga«? Vad gör denna klyfta med oss? Det frågar sig en insändarskribent med anledning av effekterna av lärarlönelyftet ute på landets skolor.

07 nov 2016

Nyligen slog bomben ner på min skola. En tyst och förrädisk bomb, som inte omedelbart lämnade några utåt synliga skador. Men vi, som hittills strävat tillsammans för att göra vårt allra bästa i en slitsam och komplex vardag i skolan, kommer sannolikt att påverkas. Några av oss vet nämligen att nu är det fast­slaget att just de är »skickliga« lärare. Är det dessa som ser lite nöjda och avslappnade ut i personalrummet? 
 

Andra har nu indirekt förstått att de inte är så »skickliga«. Lärarlönelyftet talar sitt tydliga språk. Är det de som varit lite dämpade i fikarummet? 
 

Politiker talar om dem, lärarfacken, arbetsgivarna, allmänheten talar om dem. Dessa »skickliga lärare«, som ska premieras för att de är värda det och för att de ska garantera hög kvalitet i skolan. Vilken annan yrkeskår skulle tillåta sig att dela in sig i »skickliga« och följaktligen »mindre skickliga«? Det är en ren kränkning! 
 

Vad gör denna klyfta med oss, som så väl behöver sam­arbeta, vara kreativa, motiverade och uthålliga för att skolan ska fungera? Kanske några blir taggade, kanske några känner sig så nedvärderade och frustrerade att de tappar sugen och söker sig bort från skolan? Att skapa ett »tredjelärarsystem« i skolan är inte vägen till god psykosocial arbetsmiljö, inte heller kommer det att lösa bristen på behöriga och bra lärare.?

Alla artiklar i temat Lärarlönelyftet (11)

ur Lärarförbundets Magasin