Läs senare

Vad händer på VFU:n? 

Osäkra lärarstudenter behöver hjälp att förstå. Det är slutsatsen i en ny avhandling. 

09 Okt 2008

– Förstaårsstudenter som är ute på verksamhetsförlagd utbildning känner sig vilsna, osäkra och har svårt att fånga in lärares kompetens. Samtidigt verkar det som om de verksamma lärarna tar ett steg tillbaka, är lite försiktiga med att framhålla sin kompetens.  
  Det säger Susanne Gustavsson som nyligen disputerat vid Göteborgs universitet.  
  Hennes avhandling har tagits som intäkt för påståenden att det återigen visar sig att lärarutbildningen inte är bra. Susanne Gustavsson, själv lärarutbildare, menar att man då har missförstått hennes arbete.  
  – Det jag har gjort är ingen utvärdering av lärarutbildningen, förklarar hon bestämt.  
  Hon har studerat lärarstudenters möte med utbildningen och yrket genom att analysera deras samtal om hur de upplever första årets verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Vad hon observerat är en stor osäkerhet och svårighet i att förstå vad yrkesverksamma lärare gör, varför och vad som egentligen händer. 

Hon anser att det är bra att lärarstudenterna tidigt får möta yrket, men tror att de måste förberedas bättre. De behöver få verktyg att använda i VFU:n och hjälp att bearbeta erfarenheterna.  
  – Till exempel att de lär sig att systematiskt iaktta, samla information och fundera över vad den betyder. Så som man som lärare gör i förhållande till sina elever.  
  Studenterna är enligt Susanne Gustavsson ganska kritiska till verkligheten de möter. De har med sig en föreställning om hur den bör se ut.  
  – De ger i samtalen uttryck för att det finns något annat än vad de är med om ute i förskolan eller skolan, något annat som är mycket bättre. Men vad är det och var finns det? De har svårt att förhålla sig till vad detta »bör« står för.  
  Susanne Gustavsson anser att man behöver lyfta in mer av yrkeskompetensen i utbildningen, men utan att för den skull göra den mindre vetenskaplig.  
  – Samtidigt behöver vi från lärarutbildningens sida fundera över hur vi förbereder VFU-lärarna på uppdraget, satsa mer på kompetensutveckling eller stöd. De kanske inte har fått rätt förutsättningar – det är skillnad på att utbilda barn och att utbilda blivande lärare. 

VIVECA BROZIN BOHMAN 

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin