Ingår i temat
Tystnad
Läs senare

Vad kan du om yttrandefrihet?

Gör Lärarnas tidning quiz och ta reda på hur mycket du känner till om dina rättigheter och skyldigheter.

09 maj 2011
Vad kan du om yttrandefrihet?
Bild: Helena Shutrick

1. Du arbetar på en kommunal förskola där det händer en allvarlig olycka på grund av brister i arbetsmiljön. Du tipsar lokaltidningen som lovar att du får vara anonym. Dagen efter berättar din chef att hon ska ta reda på vem som »skvallrat«. Vad gäller här?

1) Arbetsgivaren får göra detta. Eftersom du brutit mot lojalitetsplikten kan det få konsekvenser för dig.

X) Arbetsgivaren får göra efterforskningar, men har ingen rätt att använda uppgifterna emot dig.

2) Arbetsgivaren begår ett brott bara genom att ringa tidningen och fråga vem källan är.

 

2. Precis som alla anställda omfattas du som lärare eller fritidspedagog av lojalitetsplikt på din arbetsplats. Men vem riktar sig denna plikt gentemot?

1) Rektorn som är din chef.

X) Kommunen, bolaget eller föreningen som är din arbetsgivare.

2) Föräldrarna som är dina »kunder«.

 

3. Vad har en kommunal arbetsgivare rätt att kräva av dig med hänvisning till lojalitetsplikten?

1) Att du inte talar med journalister om din arbetsplats.

X) Att du inte arbetar med konkurrerande verksamhet vid sidan av.

2) Att du inte kritiserar skolledningen på föräldramöten.

 

4. En lärare på skolan skickar material från Socialdemokraterna med internposten till kollegerna. Detta uppskattas inte av rektorn, som är folkpartist. Vilka regler gäller?

1) Rektorn får förbjuda privat användning av internposten, men bara om förbudet är känt i förväg och även gäller för Folkpartiet.

X) En rektor får aldrig förbjuda spridning av politiska budskap.

2) Rektorn måste införa ett förbud, eftersom politisk propaganda inte är tillåten inom skolans område.

 

5. Offentlighetsprincipen regleras i grundlagen, närmare bestämt i Tryckfrihetsförordningen. På vilket sätt gäller den inom skolan?

1) Alla skolor omfattas av offentlighetsprincipen.

X) Endast skolor drivna som aktiebolag omfattas av offentlighetsprincipen.

2) Endast kommunala skolor omfattas av offentlighetsprincipen.

6. Varför anses grundlagarna vara viktigare än andra lagar?

1) De kan endast ändras genom riksdagsmajoritet två mandatperioder i rad.

X) De kan endast ändras genom folkomröstning.

2) De kan endast ändras av kungen.

 

7. Har rektorn rätt att förhandsgranska innehållet i elevernas skoltidning om tidningen har en ansvarig utgivare?

1) Ja.

X) Ja, men bara om den framställs på skoltid eller i skolans lokaler.

2) Nej.

8. Du hittar flygblad med grov rasistisk propaganda i ett elevhäfte. Du beslagtar dem och informerar rektorn, som säger att saken bör tystas ned. En person har nu begått ett brott. Vem?

1) Eleven har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp.

X) Rektorn har gjort sig skyldig till tjänstefel.

2) Du har gjort dig skyldig till yttrandefrihetsbrott.

Rätt rad:

2XX 121 22

0—3 rätt

Du har ingen vidare koll.

4—7 rätt

Lagom är bäst. Undrar man något finns ju Wikipedia.

8 rätt

Bra jobbat! Antagligen är du SO-lärare eller fackligt förtroendevald.

Alla artiklar i temat Tystnad (10)

ur Lärarförbundets Magasin