Ingår i temat
Fria skolvalet
Läs senare

Vad tycker du om fritt skolval?

05 mar 2014

Åsa Edstam, lärare i särskolan på Eklidens skola, Nacka.

– Det är svårt att skapa en likvärdig skola när skolorna kan »välja« elever. Elever i behov av särskilt stöd blir då det fria skolvalets förlorare. Fristående verksamheter behöver skapa bra lärmiljöer för elever i behov av särskilt stöd.

– Det fria skolvalet gör också att segregeringen ökar då utbildningsstarka föräldrar gör mer aktiva och medvetna val.

Per Horneij, lärare på Bladins skola i Malmö samt specialpedagogstudent vid Malmö högskola.

– Det är en nödvändig utveckling. Vi kan inte sitta fast i ett systemtänkande som var giltigt för mer än 30 år sedan.

– Att kommunen ska vara garant för utvecklingen är förlegat. Än i dag finns det kommunala huvudmän som inte ens uppfyller styrdokumenten från 1994.

Charlotte Malmgren, fritidspedagog på Klostergårdskolan, Lund.

– Jag är väldigt kluven. Naturligtvis vill jag kunna välja skola för mina barn – som förälder. Och konkurrens är nyttigt för skolan som organisation.

– Hade alla valt och gjort insatta och medvetna val hade huvudmannen på de skolor som anses mindre bra varit tvungna att agera, men så är det ju inte tyvärr.

 

Kiki Jerneheim, rektor på Internationella Kunskapsgymnasiet, Stockholm.

– Det är helt nödvändigt för att elever som bor i socio­ekonomiskt utsatta områden ska ha en möjlighet att ta sig därifrån. För dem är det en möjlig ingång till en annan värld.

– Dåliga aktörer väljs bort och försvinner, vilket sätter fart på alla, även kommunala skolor. Jag anser inte att det ökar segregationen, snarare tvärtom. Nu har alla möjlighet att söka sig till bra skolor.

Henric Lundberg, rektor på Odenskolan i Örebro.

– Just nu väger det negativa över. Jag ser fördelar med att elever och föräldrar kan göra aktiva val. Konkurrensen har också drivit på en pedagogisk utveckling. Monopol kan ge trögrörliga verksam­heter som inte ifrågasätter sig själva.

– Å andra sidan har skolvalet resulterat i en segregering av elever och en uppdelning i A-, B- och C-skolor. Samtidigt är anden ur flaskan nu och det går inte att stoppa tillbaka den.

Per Måsbäck, grundskollärare på Svaleboskolan, Lund.

– Rätten till en likvärdig skola är det överordnande. Det gäller inte bara resurser utan om att alla skolor ska ha en kärntrupp av elever som både kan och vill.

– Det blir lättare för de lite tveksamma eleverna att hoppa på kunskapståget om man har flera lok i klassrummet. Det fria skolvalet kan resultera i skolor som är proppfulla med lokomotiv och skolor som bara har stillastående vagnar.

Lärarröster från undersökningen

10 argument för fria skolvalet:

 • Konkurrens är bra och nyttigt för skolans organisation.
 • Bra att man kan välja skola med tanke på elevernas olika lärstilar.
 • Det fria skolvalet är positivt, det är bostadssegregationen som är det stora problemet.
 • Klimatet på skolan blir bättre med fler positiva elever som fått möjlighet att välja.
 • Skolorna anstränger sig lite extra för att locka elever.
 • Finns inget som säger att den kommunala skolan skulle vara bättre för alla.
 • Skolor med olika pedagogiska inriktningar som Waldorf och Montessori ger mångfald och inspiration till den pedagogiska utvecklingen.
 • Jag tror att det är bra med föräldrar och barn som är positiva till det skolval de gjort. Det ger engagerade föräldrar och barn.
 • Bra att kunna byta skolmiljö för barn som inte riktigt fått till det på sin förra skola.
 • Det fria skolvalet bör vara en ­självklarhet i ett demokratiskt ­samhälle. 

10 argument mot fria skolvalet:

 • Den naturliga blandningen av barn med olika bakgrund minskar. ­Skolan blir ojämlik – kunskapsmässigt, ­socialt och kulturellt.
 • Svårt för unga att göra medvetna val och se skolans riktiga kvaliteter. Elever och föräldrar har varken kunskap eller insyn nog.
 • Det blir en snedbelastning på skolorna i en kommun. Skapar en otrygg arbetsmiljö för lärarna i skolorna som utarmas.
 • Risken är att skolorna gör sig populära genom att sätta höga betyg. Då påverkas likvärdigheten.
 • Ökade klyftor: välutbildade föräldrar gör mer medvetna val
 • Pengar går till reklam i stället för undervisning.
 • Rörigt med många skolbyten mitt i läsåret.
 • Viktigt känna samhörighet där man bor.
 • Rektorer vågar inte ställa krav på föräldrarna. För då kanske eleven byter skola.
 • Ett skapat behov, gynnar bara dem som redan har det bra.

Alla artiklar i temat Fria skolvalet (17)

ur Lärarförbundets Magasin