Läs senare

Vaga MP-besked om vinster i friskolor

Miljöpartiets språkrör svävar på målet om friskolornas vinsttuttag. Skattepengarna ska återinvesteras i verksamheten, enligt Gustav Fridolin. Skolinspektionen ska avgöra vilka överskott som är rimlig återbäring, enligt Åsa Romson.

27 Aug 2014

På Miljöpartiets kongress 2013 var friskolevinsterna en sönderslitande fråga och partiledningen tvingades gå med på att skriva in i partiprogrammet att vinster ska återinvesteras i verksamheten.

I det valmanifest som antogs i våras gjorde partiet ännu en vänstersväng och lade till det lilla ordet ”all”. I manifestet står det:
”I en ny regering vill vi reglera så att de som driver skola återinvesterar allt eventuellt överskott i skolverksamheten… Aktörer med syfte att dela ut vinst till ägarna ska inte få driva skolor och det ska finnas krav på långsiktigt ägande och transparens.”

Friskoleägarna ska dock ha rätt att få igen de pengar de själva har investerat i eller lånat ut till sina skolor. De ska inte heller förlora på investeringen jämfört med om de hade haft sina pengar på bankkonto istället.

– Det ska finnas regler i bolagsordningen eller i stadgarna för en ekonomisk förening som gör att skattepengarna kommer eleverna till del. Vänsterpartiet har låst sig vid modellen svb-bolag, som får göra en avkastning på statslåneräntan plus en procent. Den modellen kan vara ganska dålig för en liten byskola men rätt för stora koncerner. Det viktiga är att det finns den här typen av regler, även om de kan se olika ut för olika aktörer, säger Gustav Fridolin till Lärarnas tidning.

När det andra språkröret, Åsa Romson, intervjuades i Ekot på onsdagen var beskedet att vinstuttagen inte ska stoppas utan begränsas.

Bild: Fredrik Hjerling– En rimlig avkastning på sitt insatta kapital är rimligt i alla konstellationer, sade Romson till Ekot.

Skolinspektionen ska, enligt henne, bedöma om den avkastning skolbolagen tar är rimlig eller inte.

Åsa Romson sade också att Ägarprovningsutredningen får formulera de regler som Skolinspektionen ska förhålla sig till. Utredningen lämnar sina förslag efter valet, i november.

ur Lärarförbundets Magasin