Läs senare

Vägs ände för läsa-skriva-räknagarantin

Tidigt stödTrots samtal och förhandlingar kan regeringen och allianspartierna inte komma överens om läsa-skriva-räknagarantin. Allt pekar därför på att förslaget röstas ned i riksdagen.

av Enikö Koch
02 Feb 2018
02 Feb 2018

Läsa-skriva-räknagarantin kommer trots försök till förhandlingar med all sannolikhet röstas ner i riksdagen. Utbildningsminister Gustav Fridolin har haft möten för att hitta ett kompromissförslag, men nu kommer man inte längre, enligt Christer Nylander, utbildningsutskottets vice ordförande och skolpolitisk talesperson för Liberalerna.

Christer Nylander, Liberalerna.

– Jag har svårt att tro det. Vi har borrat igenom den här frågan rejält. Jag har svårt att se hur man skulle komma med något ytterligare som gör att det blir fokus på att verkligen ge stöd till eleverna, säger Christer Nylander till Ekot.

Allianspartierna och Sverigedemokraterna har från börjat varit kritiska mot förslaget, som också fick ett blandat mottagande av remissinstanserna. Exempelvis välkomnades den av Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten, men avvisades av Skolverket med hänvisning till att skollagen redan reglerar tidigt stöd.

Lärarförbundet var till en början kritisk till förslaget med hänvisning till den administrativa bördan och detaljstyrning av lärares arbete. Men efter att ha fått igenom vissa förändringar i förslaget ändrade sig Lärarförbundet. Detta tydliggjordes i en debattartikel i Dagens Nyheter i december, där det justerade förslaget presenterades gemensamt av Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Att förslaget trots ändringarna inte kunde leda till en överenskommelse i utbildningsutskottet är nu en besvikelse för Lärarförbundet.

”Det är bedrövligt att Alliansen inte griper tillfället att påverka läsa-skriva-räkna- garantin när regeringen tydligt visat att de är beredd att göra de justeringar vi krävt för att lägga ansvaret där det ska ligga”, skriver Johanna Jaara Åstrand på Twitter.

ur Lärarförbundets Magasin