Läs senare

Valberedningen vill ha föryngring av styrelsen

Kongress 2018Det blir fem nya namn i Lärarförbundets förbundsstyrelse, om valberedningen får bestämma. Presidiet, med Johanna Jaara Åstrand i spetsen, är dock oförändrat.

av Niklas Arevik
17 aug 2018
17 aug 2018

Förbundsstyrelsen utses av kongressen i höst, men redan nu har valberedningen presenterat sitt förslag. Johanna Jaara Åstrand kvarstår som ordförande. Även Maria Rönn och Robert Fahlgren som förste respektive andre vice ordförande blir kvar.

 • Valberedningens förslag går nu ut på remiss till 16 september, därefter fattas beslut om ett slutgiltigt förslag till kongressen.
 • Remissen går automatisk ut till alla avdelningar, men även enskilda medlemmar ska ges möjlighet att tycka till.

Däremot blir det fem nya namn bland ledamöterna (se faktaruta). Fyra i den nuvarande förbundsstyrelsen har valt att inte ställa upp för omval. Den femte, Angelica Molander, finns inte med eftersom valberedningen har strävat efter föryngring och förnyelse.

Bernt-Olof Bengtsson, ordförande i valberedningen.

– En förbundsstyrelse blir per automatik 68 år äldre under en fyraårig kongressperiod. Vi får inte riskera att sitta med 17 stycken 60-plussare, säger valberedningens ordförande Bernt-Olof Bengtsson.

Han anser att valberedningen har lyckats med ambitionen att spegla lärarkårens sammansättning.

– Vi har en bra geografisk spridning och fördelning på kön, lärarkategorier och ålder. Erika Bäck är till exempel bara 31. Vi vet också att detta är ett väldigt starkt gäng med stor samlad kompetens, säger Bernt-Olof Bengtsson.

Enligt valberedningen är Johanna Jaara Åstrand ett självklart val som ordförande.

– Hon har ett ledarskap som många hyllar. Hon har fått stort utrymme i media, och har under perioden gjort sig känd inte bara inom förbundet utan även utåt i Skolsverige.

Nuvarande förbundsstyrelse för Lärarförbundet.

Vid förra kongressen, 2014, blev valberedningens förslag på presidium nedröstat. Kommer ni få igenom ert förslag denna gång?

– Jag tror det. Vi har verkligen haft de allra bästa förutsättningarna att jobba, och haft möjlighet att följa styrelsens arbete på plats. Utifrån de nomineringar som skett har vi valt ut de som varit mest intressanta och genomfört personliga intervjuer, säger Bernt-Olof Bengtsson.

Valberedningens förslag

Nya ledamöter:

 • Erika Bäck, gymnasielärare på friskola, Göteborg
 • Jenny Andersson, ordförande i Trollhättans lokalavdelning
 • Johan Bäck, ordförande i Sundbyberg
 • Louise Plobeck, ordförande i Uppsala
 • Terje Adkins, bildlärare, Göteborg

Presidium

 • Johanna Jaara Åstrand, ordförande
 • Maria Rönn, förste vice ordförande
 • Robert Fahlgren, andre vice ordförande

Ledamöter som föreslås sitta kvar

 • Anna-Mia Nilsson
 • Johan Törnroth
 • Line Isaksson
 • Marie Wall Almqvist
 • Mikael Forsberg
 • Pia Rizell
 • Sandra Axelsson Asp
 • Sandra Wahlström
 • Sara Sundström

Revisorer

 • Anita Mellberg, ordinarie 
 • Gunnel Ahlgren, ordinarie
 • Anna Söderlund, suppleant
 • Johan Lindhagen, suppleant

Styrelse för Lärarstiftelsen

 • Eva-Lis Sirén
 • Ann-Charlotte Eriksson
 • Klas Holmgren
 • Per Hellström
 • Alicia Eriksson
 • Fredrik Sandström

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin