Läs senare

Valdeltagandet ökar i skolvalet

ValetSkolvalet lockade rekord­många elever till val­urnorna. Men på Gottsundaskolan i Uppsala, som Lärarnas tidning skrev om i förra numret, var det färre elever som röstade jämfört med förra gången.

28 sep 2018
Moderaterna störst bland eleverna.

Valdeltagandet i Skolval 2018 blev rekordhögt. Drygt 391 000 elever röstade, vilket ger ett valdeltagande på 79,8 procent. Höjningen är blygsam jämfört med 2014, då siffran låg på 77,5 procent — men Jill Vennelin, projektledare på Skolval 2018 — är ändå nöjd.

– Det känns toppen! Vi har inte hunnit analysera resultatet än men ökningen kan bero på ett större engagemang ute på skolorna, säger hon.

Även sociala medier spelar roll, tror Jill Vennelin. Via dem har elever inspirerat varandra till att ha debatter, valvakor och andra aktiviteter på skolan. Vilket i sin tur kan ha ökat det politiska intresset.

– Om vi ser till att finnas på de plattformar där de unga är ökar ju chansen att de får ta del av tankar de kanske inte hade kommit i kontakt med annars, säger hon.

Syftet med skolvalet är bland annat att stimulera ett högre valdeltagande bland unga och i år låg ett extra stort fokus på att få upp intresset för valet i områden där valdeltagandet bland vuxna är lågt.

Flera valdistrikt runt om Gottsundaskolan i Uppsala, som Lärarnas tidning besökte i förra numret, hör till dem med lägst valdeltagande i landet när det gäller det ordinarie riksdagsvalet. I Sydvästra Valsätra, som ligger alldeles intill skolan, röstar endast 58,6 procent av invånarna. Det är dessutom en sänkning jämfört med förra valet då 63,8 procent röstade.

Gottsundaskolan brukar kunna stoltsera med ett högt valdeltagande. Förra valet röstade 91,8 procent av eleverna. Att det bara var 81,5 procent som röstade i årets skolval har Ragnar Backelin, lärare i SO och svenska, ingen förklaring till. Eftersom alla klasser gick och röstade tror han att det kan bero på sjukdom och skolk.

– Att det skulle vara ett ställningstagande mot det demokratiska förfaringssättet ser jag som uteslutet. Vi är inte nöjda med 81,5 procent men jag är trygg med att vi gjort allt vi kunnat för att lyfta fram valets betydelse, och för att alla 18 klasser ska hinna rösta på ett organiserat och säkert sätt under en och samma skoldag, säger han.

Valresultatet på Gottsundaskolan skiljer sig väldigt lite mot förra valet. Ragnar Backelin är lite förvånad över att SD ökar så pass lite, jämfört med övriga landet, och att S går framåt med 5 procent.

– Jag vet inte vad det kan bero på, kanske har eleverna snappat upp socialismens idéer om solidaritet och stark välfärd och tyckt att det låtit bra, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin