Läs senare

Vällovliga satsningar räcker nog inte till

av Örjan Björklund
06 apr 2016
06 apr 2016
Örjan Björklund Chefredaktör
Örjan Björklund
Chefredaktör

Regeln är att politiken absolut inte ska lägga sig i lönebildningen. Men undantaget finns — lärar­lönerna. Här måste politikerna se till att de höjs, och det ordentligt. Det menar i alla fall nationalekonomen Per Skedinger som vi pratar med i detta nummer, när vi skriver om en rapport som visar att lärarlönerna faktiskt är relativt sett sämre i dag än vad de var 2003, om man jämför med medellönen på arbetsmarknaden i stort.

När det gäller statliga satsningar på lärarlöner får han visst medhåll av högskole­minister Helene Hellmark Knutsson (S) som i en debattartikel i detta nummer skriver att arbetet mot lärarbristen är ett av regeringens högst prioriterade frågor. Hon listar en rad åtgärder som regeringen gjort eller vill genomföra. De allra flesta är välbehövliga och vällovliga men ändå otillräckliga, gissar jag, eftersom lärar­bristen är så skriande. Läs och döm själva, debattartikeln finns här.

Minns ni att det för några år sedan blev stor uppmärksamhet kring att väldigt många kommuner fick kritik för bristfälliga utredningar av barn som placerats i särskolan? I vissa fall var placeringarna helt felaktig. Är det bättre nu? Ja, något. När Lärarnas tidning gått igenom Skolinspektionens granskningar visar det sig dock att utredningarna fort­farande brister i mer än var fjärde granskad kommun! Läs mer här.

ur Lärarförbundets Magasin