Läs senare

Vanliga program och appar kan stoppas

GDPRPopulära verktyg för att lära ut programmering kan vara oförenliga med dataskyddsreglerna. De lagrar personuppgifter utanför EU.

av Lotta Holmström
27 apr 2018
27 apr 2018
Ett av de populära program som kan stoppas användes i en kurs på Skolverket som lockat 13 500 lärare. Foto: Colourbox

I höst blir programmering ett obligatoriskt inslag i grundskolans läroplan och i kursplaner för bland annat matematik och teknik. Digitaliseringen förstärks i de flesta ämnen och lärare och skolledare kämpar för att vara redo.

Samtidigt kan EU:s nya dataskyddsreform medföra att några av de vanliga verktyg som lärare tänkt använda i undervisningen i programmering får väljas bort. De lagrar nämligen personuppgifter utanför EU.

– Det finns ett principiellt förbud mot att föra över personuppgifter till land utanför EU. Ska man göra det måste det finnas stöd för det i ett av de möjliga undantag från förbudet som finns i dataskyddsförordningen, säger Ulrika Harnesk, jurist på Datainspektionen.

Carl Heath, forskningsinstitutet Rise. Foto: Lotta Holmström

I Skolverkets utbildning för programmering används bland annat programmet Scratch.

– Det finns de som bedömer att det inte följer GDPR-kraven. Om en myndighet använder ett verktyg i utbildningar bör man också kunna använda det i sin undervisning, säger Carl Heath på forskningsinstitutet Rise.

Just Scratch är en öppen mjukvara utvecklad i USA. Carl Heath tror inte att det är självklart att detta och liknande öppna verktyg har resurser eller förutsättningar att anpassa sig till den svenska marknaden.

– Vi har inte utrett frågan fullständigt, om det går att använda i undervisningen. Det är upp till huvudmännen att bedöma. Det finns andra verktyg för visuell programmering, säger Peter Karlberg, utbildningsråd på Skolverket.

Helen Henriksson, utvecklingsledare på Center för skolutveckling i Göteborg, efterlyser bättre stöd för lärare när de måste välja bort verktyg i undervisningen på grund av GDPR.

– Vad betyder det om en lärare inte får använda exempelvis Scratch? Hur hanterar vi det? Vi behöver koppla på en grupp som jobbar med konsekvenserna och att stödja lärarna. Man behöver satsa pengar även på att ta fram bra alternativ, säger hon.

Några röster om programmering och GDPR

Cecilia Hjelm.

Cecilia Hjelm

Lärare på Tavelbäcksskolan och matematikutvecklare på utbildningsförvaltningen i Östersund.

Hur ligger ni till med införandet av programmering i undervisningen?

– Jag gick webbkursen i programmering i höstas och har jobbat med mina elever under det här läsåret. Jag jobbar på huvudmannanivå för att implementera det här arbetet i alla grundskolor i Östersunds kommun. Jag har salufört att börja med Skolverkets webbkurs för att få en känsla och bakgrund i vad det handlar om.

Den använder bland annat programmet Scratch, som lagrar användaruppgifter i USA. Vad tänker du om det?

– Då får man kanske använda något svenskt verktyg istället.

Har du nåtts av förändringarna i dataskyddsreglerna?

– Vi har inte fått någon utbildning i GDPR och jag tror inte det är på gång heller. Vi använder många olika webbverktyg. Jag har nog konsekvent varit försiktig när eleverna har registrerat sig.

 

Cathrine Gruveström.

Cathrine Gruveström

Matematiklärare åk 4-6, Staffanskolan i Gävle

Är du redo för förändringarna i läroplanen, med programmering som kommer in?

– Ganska redo, men jag har inte börjat med det än. Jag var på GETT-mässan i Gävle och lyssnade och vi hade en studiedag med fortbildning i programmering.

Hur känns det?

– Det är nervöst att börja med eleverna. Jag är inte särskilt duktig än. Vi kan utforska det tillsammans. De tycker det är jätteroligt och har redan börjat fråga om när vi ska börja.

Tillför det något att det förs in i undervisningen?

– Ja, det tror jag. Vi lever ju i ett digitalt samhälle, och eleverna kan mycket mer än vad vi kan. Så det tror jag att det är bra. Vi får en piska på oss att vi måste.

Har du nåtts av förändringarna i och med GDPR?

– Det känner jag mig inte särskilt insatt i.

 

Marika Karlsson.

Marika Karlsson

Matematiklärare åk 4-6 på Dalabergsskolan i Uddevalla

Läroplansförändringarna med programmering, är det något du hade koll på innan?

– Jag har påbörjat det, absolut. Men det är därför jag är på SETT-dagarna idag, för att få ännu mer information om just programmering.

Har du fått gå någon särskild utbildning i skolans regi?

– Inte just jag, men vi har två stycken på vår skola som har fått gå en utbildning. Vi börjar där i den lilla skalan och sen ska de sprida det till oss.

Har du funderat över några speciella verktyg?

– Jag har några alternativ, men jag får se vad jag fastnar för. Jag behöver ju träna på det själv också för att kunna lära ut det. Jag har lite förslag, men vi får se, vad detta ger idag också.

Är det webbaserade verktyg?

– Det kan det vara. Men vi har också fått veta att vi ska få en robot. Vi får se vad det blir. Jag tror inte man måste registrera elevuppgifter, det ska vi inte blanda in. Det finns bra sätt att använda dem ändå.

ur Lärarförbundets Magasin