Läs senare

Vanligare med allvarliga brister på skolor

ÅrsrapportSkolor som uppvisar allvarliga brister blir allt fler, rapporterar SvD. Enligt Skolinspektionens årsrapport har skolor som fått viten efter omfattande brister ökat från 101 under 2016 till 125 stycken 2018. I fjol stängde Skolinspektionen även sex friskolor som en följd av stora brister, det högsta antalet hittills.

18 mar 2019

Skolinspektionen konstaterar vidare att kvaliteten på utbildningarna varierar kraftigt. Skolor med stora utmaningar är oftast de som har störst personalomsättning och som har svårast att rekrytera behöriga lärare.

Dessutom uppger 14 procent av eleverna att man inte känner sig trygg i skolan, enligt en enkät genomförd av myndigheten.

– När man får sådana kaotiska situationer, stök och oordning, då är vi återigen tillbaka till ett svagt samspel i skolan. Vi ser det hela tiden. Rektorer och personal arbetar inte efter gemensamma och tydliga rutiner, säger Skolinspektionens chef Helén Ängmo till tidningen.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin