Läs senare

Vanligare med avhopp bland nyutbildade

av Stefan Helte
16 mar 2016
16 mar 2016

Bland lärare med mindre än tre års yrkeserfarenhet var det 18 procent som årligen lämnade sitt yrke under 2011—2013. Där sticker lärarna ut jämfört med andra jämförda bristyrken i Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport.

Avhoppen bland de nya lärarna är vanligare än bland de nya civilingenjörerna (17 procent), ekonomerna (15 procent), juristerna (11 procent), socialsekreterarna (10 procent) och sjuksköterskorna (2 procent).

Och avhoppen bland de unga lärarna har ökat med fem procentenheter jämfört med perioden 2005—2007.

Agneta Jöhnk på Sveriges Kommuner och Landsting oroas över de många avhoppen bland unga lärare.

— Jag tror att många upplever den första tiden i yrket som chockartad. Vi måste bli bättre på att ta hand om de nya lärarna. Det gäller både att lärarutbildningarna måste erbjuda mer verksamhetsförlagd utbildning och att många arbetsgivare bör erbjuda en bättre introduktion i yrket.

Tomas Selin, som var ordförande för Lärarförbundet Student från 2012 till 2015, är inne på samma linje.

— Det här visar på bristen på koppling mellan lärarutbildning och yrkesliv. En blivande sjuksköterska till exempel får mycket mer praktik än lärarstudenten under sin utbildning.

Han påpekar att det är en avgörande skillnad på att vara ute på verksamhetsförlagd utbildning och att ensam ta ansvar för en klass.

— För många nya lärare blir mötet med verkligheten en krock.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin