Läs senare

Vänstern vinner valet om lärarna får bestämma

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ett betydligt starkare stöd bland lärarna än bland befolkningen som helhet. Samtidigt visar Orvestos nya siffror att Sverigedemokraterna har ett lägre förtroende bland lärare än övriga väljare.

05 feb 2014

Bild: Colourbox

Vore det val idag och lärarna fick bestämma så skulle vänsterblocket med S, MP och V ha en tydlig segervittring. Hela 40,2 procent av lärarna säger att de definitivt skulle rösta på dagens opposition mot 18,7 procent för sittande regering. Det visar Orvesto Konsuments nya siffror som Lärarnas tidning har tagit del av.

I undersökningen, uppdelad på befolkningen i stort respektive lärare, har de intervjuade fått svara på vilket parti de skulle rösta på om det var val i dag. De intervjuade har haft fem svarsalternativ: definitivt, kanske, knappast, aldrig och ej svar (se tabell nedan).

Bild: ColourboxAv lärarna i undersökningen har 12,2 procent uppgivit att de definitivt skulle lägga sin röst på Miljöpartiet mot 8 procent i övriga befolkningen. Samtidigt är MP det parti med störst andel potentiella väljare bland lärarna. 37,1 procent anger att de kanske skulle välja Miljöpartiet om det vore val idag. Motsvarande siffra för Socialdemokraterna är 33,5 procent.

Socialdemokraterna har flest väljare bland lärarna med 19,1 procent. Dessa anger att de definitivt skulle rösta på partiet, men siffran sticker inte nämnvärt ut från resten av befolkningens svar.

De partier som lärarna har sämst förtroende för är Centern, där bara 1,8 procent säger att de definitivt skulle rösta på partiet och Kristdemokraterna där 2,7 procent anger samma svar. Dessa partier ligger ungefär i paritet med befolkningen som helhet.

Sverigedemokraterna har däremot betydligt sämre stöd bland lärarna. Bara 3 procent svarar att de definitivt skulle välja SD mot 6 procent av samtliga väljare. Hela 63,8 procent av lärarna markerar också att de aldrig skulle kunna tänka sig att rösta på SD. I resten av befolkningen är det 48,2 procent som anger att de aldrig skulle rösta på SD.

Det största regeringspartiet, Moderaterna, har också ett svagare stöd bland lärarna med 9,3 procent mot 14,6 procent för resten av befolkningen.

Folkpartiet har däremot ett något större förtroende bland lärarna, med 4,9 procent säkra väljare i undersökningen mot 3,3 procent av hela väljarkåren.

Lärare är en stor väljargrupp, drygt 400 000, och de kan få betydelse för valutgången. Sedan slutet av 1990-talet har också intresset för skolfrågor hela tiden ökat bland befolkningen som helhet. Det visar mätningar från valforskningsinstitutet på Göteborgs universitet.

– Allt fler väljare säger att skolfrågorna är viktiga när de bestämmer vilket parti de ska rösta på, säger Maria Jarl, statvetare på Göteborgs universitet, som forskar om skolfrågor.

Om undersökningen

  • Orvestos siffror, som offentliggörs först i Lärarnas tidning, visar hur lärarna skulle rösta om det var val i dag. Lärarnas svar jämförs även med resten av befolkningen.
  • Orvestos undersökning bygger på intervjuer av 13 880 personer mellan 16 och 79 år. Av dem har 759 personer angett att de arbetar som lärare.
  • Intervjuerna gjordes mellan september och december 2013 men har nu sammanställts av Orvesto Konsument.
  • Se siffrorna för samtliga partier i tabellen nedan.

 

Hur skulle du rösta om det var val i dag?

Populäraste alternativet grönmarkerat
Minst populära alternativet rödmarkerat
Centerpartiet Hela befolkningen Lärare
Definitivt 2 1,8
Kanske 15,2 18,7
Knappast 23,7 28,1
Aldrig 28 28
Ej Svar 31,2 23,5
 
Folkpartiet Hela befolkningen Lärare
Definitivt 3,3 4,9
Kanske 19,7 22,6
Knappast 20,2 25,1
Aldrig 25,6 24,7
Ej Svar 31,2 22,6
 
Kristdemokraterna Hela befolkningen Lärare
Definitivt 2,3 2,7
Kanske 11,2 11,2
Knappast 20 24,3
Aldrig 35,3 37,9
Ej Svar 31,2 23,8
 
Miljöpartiet Hela befolkningen Lärare
Definitivt 8 12,2
Kanske 25 37,1
Knappast 17,5 17
Aldrig 18,8 11,8
Ej Svar 30,7 21,8
 
Moderaterna Hela befolkningen Lärare
Definitivt 14,6 9,3
Kanske 22,2 23,9
Knappast 11,7 15,2
Aldrig 23,2 29,8
Ej Svar 28,3 21,8
 
Socialdemokraterna Hela befolkningen Lärare
Definitivt 18,1 19,1
Kanske 26,2 33,5
Knappast 15,1 14,8
Aldrig 14,7 13,2
Ej Svar 26 19,3
 
Sverigedemokraterna Hela befolkningen Lärare
Definitivt 6 3
Kanske 9,4 5,1
Knappast 7,1 5,6
Aldrig 48,2 63,8
Ej Svar 29,3 22,4
 
Vänsterpartiet Hela befolkningen Lärare
Definitivt 5,7 8,9
Kanske 14,6 21,7
Knappast 15,1 18,6
Aldrig 34 28,4
Ej Svar 30,7 22,4
 
Annat parti Hela befolkningen Lärare
Definitivt 1,6 1,2
Kanske 10,3 12,1
Knappast 15,2 17,9
Aldrig 37,9 42,2
Ej Svar 35 26,6
 
Blank röst Hela befolkningen Lärare
Definitivt 2,7 2,9
Kanske 11 11,1
Knappast 10,2 12,6
Aldrig 43,2 49,6
Ej Svar 32,8 23,9
 
Skulle Inte rösta Hela befolkningen Lärare
Definitivt 3 2
Kanske 5,1 3,2
Knappast 6,9 8
Aldrig 51 61,1
Ej Svar 33,9 25,7
 
Källa: Orvesto konsument, 2013:3

ur Lärarförbundets Magasin