Läs senare

Var fjärde elev har inte fått lära sig om digital källkritik

Källkritik25 procent av eleverna mellan 11 och 19 år uppger att de inte fått någon utbildning i digital källkritik. Det framkommer i Internetstiftelsen i Sveriges nya rapport Svenskarna och internet.

av Lotta Holmström
19 okt 2017
19 okt 2017

Den årliga rapporten Svenskarna och internet innehåller i år ett antal nya frågor. De är anpassade till läroplanens nya skrivningar om digitalisering och programmering. Framförallt handlar det om källkritik och säkerhet på nätet.

Det är i första hand de yngre eleverna som anger att de inte fått någon utbildning eller information i att värdera information på nätet. Det gäller 42 procent av mellanstadieeleverna och 26 procent av högstadieeleverna, medan bara 10 procent av gymnasieeleverna ej fått sådan utbildning (se grafik ovan).

Bland dem som uppgav att de fått utbildning i digital källkritik svarar 95 procent att de fått det som undervisning i skolan. Andra källor till kunskap om källkritik är vänner, föräldrar och artiklar.

Resultatet tydliggör vilken stor roll den svenska skolan spelar när det gäller utbildning och information kring källkritik, konstaterar rapportförfattarna.

Om undersökningen

Resultaten kommer från undersökningen Svenskarna och internet 2017, i första hand sammanställningen Eleverna och internet, där 531 ungdomar mellan 11 och 19 år ingår.

Här kan du ta del av hela undersökningen.

Över lag värderar eleverna sin källkritiska förmåga högt. 86 procent av eleverna i mellan- och högstadiet svarar med en trea eller högre på en femgradig skala när de ska ta ställning till i hur hög grad de instämmer i påståendet ”Jag kan värdera och ta ställning till den information jag tar del av i sociala medier”.

I och med ändringarna i läroplanen kommer programmering att införas i matematik- och teknikämnena. I dag är det 44 procent av 12–15-åringarna som någon gång fått undervisning i programmering. 15 procent får det varje månad eller oftare, visar rapporten.

Även digital upphovsrätt belyses i rapporten. 30 procent av 12–15-åringarna har aldrig fått lära sig i skolan hur man får kopiera och sprida innehåll på internet.

Internetanvändandet fortsätter att öka bland barn och unga. Årets rapport visar att två tredjedelar av 6–8-åringarna använder internet dagligen. Två femtedelar använder nätet för att söka efter information och fakta. Ungefär lika stor andel använder internet i skolarbetet. Båda siffrorna är en fördubbling på fem år.

Mer ur rapporten

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin