Ingår i temat
IT-klyftan
Läs senare

Var fjärde lärare använder aldrig IT

30 nov 2011

25 procent av lärarna använder aldrig eller i stort sett aldrig IT i undervisningen, visar Lärarnas tidnings Skop-undersökning.

Det finns ett tydligt samband mellan barnens åldrar och IT-användning. Bland förskollärarna är det 39 procent som aldrig, eller bara någon gång per termin, använder IT med barnen. I grundskolan uppger var tionde lärare att de aldrig använder IT.

På Skolinspektionen pågår just nu en granskning av hur IT används i ett antal ämnen. Projektledare Linda Källman bekräftar att det varierar mycket, både mellan lärare och mellan skolor.

— På vissa skolor använder inte lärarna IT alls och på andra ställen kan det bli väldigt sporadiskt, ofta hänger det på några eldsjälar, säger hon.

Linda Källman hoppas att den här första inspektionen ska bidra till att fler får upp ögonen för att skolan har ett ansvar för att eleverna får utveckla sin digitala kompetens.

— Från och med nästa år kommer vi att integrera granskningen av hur skolorna använder IT som ett pedagogiskt verktyg i våra övriga kvalitetsgranskningar.

I Lärarnas tidnings undersökning upger 79 procent av lärarna i förskoleklass till årskurs 3 att de använder IT i undervisningen varje dag eller någon gång i veckan. I gymnasiet är den andelen 80 procent. 

 

IT och styrdokumenten

  • I läroplanens övergripande mål står det att varje elev efter genomgången grund-skola ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
  • IT och källkritik finns med i kursplanen för alla teoretiska ämnen som svenska, SO, NO och matematik, men även i till exempel musik och bild.

Alla artiklar i temat IT-klyftan (21)

ur Lärarförbundets Magasin