Läs senare

Var fjärde student pluggar via nätet

Var fjärde högskolestudent pluggar på distans via nätet. Det är en ökning med 41 procent sedan 2005, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån.

15 apr 2012

Foto: Tina StafrénUtbildningarna på nätet ställer andra krav på studenterna och lärarna, som inte riktigt hänger med i utvecklingen.

– Pedagogiken behöver anpassas bättre för den här studieformen, säger Mittuniversitetets rektor Anders Söderholm.

Mittuniversitetet ligger i Västernorrland där nästan hälften av studenterna följer kurser på nätet.
På Mittuniversitetet jobbas det nu med en mängd utvecklingsprojekt för att anpassa lärarna och utbildningarna till studieformen som ständigt växer i popularitet.

Universitetet ligger i Västernorrland där nästan hälften av studenterna, 48 procent, följer högskolekurser på nätet.

– Ökningen sker i hela Europa, det är den delen av studiemarknaden som ökar mest och det betyder att det fyller ett behov men det ställer andra krav på både läraren och studenten, säger Söderholm.

Nätstudier vanligast bland kvinnor

  • 80 000 studenter läser hela eller delar av sin högskoleutbildning på nätet, en majoritet av dem är kvinnor.
  • Medelåldern är högre och fler har barn under 18 år än för högskolan i stort.
  • Västernorrland har högst andel nätstudenter, 48 procent av studenterna följer högskolekurser på nätet. Minst andel nätstudenter har Östergötland med 17 procent. Den kommun med högst andel nätstudenter är Ånge med 74 procent följt av Pajala med 73 procent.

   Källa: Statistiska centralbyrån. (TT)

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: