Ingår i temat
Källkritik
Läs senare

”Var kritisk till sökresultatet”

KällkritikDet räcker inte att vara källkritisk. Eleverna behöver lära sig att bli sökkritiska också. Det menar Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.
— Lärare behöver synliggöra det osynliga för sina elever, säger han.

av Lenita Jällhage
02 mar 2017
02 mar 2017

Tillsammans med universitetslektorn Hanna Carlsson har Olof Sundin precis startat ett forskningsprojekt om käll- och sökkritik i grundskolan. De ska bland annat titta på hur undervisningen kan för­bereda eleverna i ett samhälle där faktaresistens, fejkade nyheter och filterbubblor har blivit ett växande samhällsproblem.

Tidigare forskning visar att svenska elever letar nätinformation främst via Wikipedia och Google. Många väljer de sökträffar som är högst upp på sökmotorns träfflista eller som de känner till sedan tidigare. Men det de hittar på nätet styrs av exempelvis Facebooks och Googles algoritmer. Sökningarna påverkas av vad eleverna har gjort på nätet tidigare, vilka cookies som sparats eller vad de gillat på Facebook.

— Därför är det viktigt att synliggöra för eleverna att Google och Facebook är aktörer i samhället som av olika skäl påverkar deras sökningar på nätet. Vi behöver hjälpa dem att använda redskapen bättre.

Material för lärare

Skolverket har tillsammans med Olof Sundin och andra forskare tagit fram material om informationssökning och källkritik.

Det består av fyra delar:

  • Informationssökning på nätet
  • Sökkritik och algoritmers betydelse
  • Källkritik på nätet
  • Källkritik i nya publiceringsformer

Ladda hem materialet här.

Via Skolverkets Kolla källan checklista påminns elever om att ställa de kritiska frågorna som: Vem som har gjort webbsidan? Varför webbsidan är gjord? Hur ser webbsidan ut? osv. På denna länk hittar du även som en rad andra tips och råd om källkritik som du kan ha nytta av som lärare.

Läs mer om källkritik här.

 

 

Alla artiklar i temat Källkritik (16)

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin