Läs senare

Vår miljardsatsning på fritids höjer skolresultaten

DebattBarngrupperna på fritids minskar nu för första gången på decennier. Det är ett viktigt trendbrott som beror på att regeringen satsar 500 miljoner kronor om året på fler fritidspedagoger och barnskötare, skriver Lena Hallengren (S).

Om debattören

Lena Hallengren

Ordförande i riksdagens utbildningsutskott (S)

I dag, den 9 maj, firas fritidshemmens dag. Inte bara i dag, utan alla dagar, behöver vi uppmärksamma och belysa fritidshemmens viktiga arbete för lärande och utveckling. Socialdemokraterna vill att fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen för alla barn. En trygg och stimulerande plats där elevernas kunskaper, samarbetsförmåga, självkänsla och sociala utveckling stärks.

Så är det inte överallt i dag. I många fall har personalen inte rätt förutsättningar för att stötta lärandet eller planera meningsfulla aktiviteter. Det är nu hög tid att alla elever får tillgång till fritidshem av hög pedagogisk kvalitet.

Illustration: Colourbox

Vi vet att fritidshemmen har en enorm potential att bidra till såväl högre kunskapsresultat som ökad jämlikhet. Men då behöver ett antal saker ske. Barngrupperna behöver minska och lokaler rustas upp. Personalen behöver få tid och möjlighet att planera och utveckla den pedagogiska verksamheten. Fritidshemmets lärandeuppdrag behöver synliggörs på alla nivåer och fritidspedagogernas unika kompetens uppvärderas.

Helt avgörande i det arbetet är att fritidshemmet sedan höstterminen 2016 har fått ett eget kapitel i läroplanen. Ett eget kapitel lyfter fram fritidspedagogiken och lärandet på lekens grund och möjliggör ökad status och bättre förutsättningar för ett likvärdigt lärandeuppdrag. Men för att förverkliga läroplanens skrivelser i praktiken behövs också kraftfulla satsningar på mer personal, fortbildning och kompetensutveckling.

Regeringen investerar nu stort för att höja personaltätheten och på andra sätt stärka kvaliteten i fritidshemmen. Årligen tillförs 500 miljoner kronor vilket har gjort att tusentals fritidspedagoger och barnskötare kunnat anställas. Barngrupperna har för första gången på decennier minskat. Det är ett viktigt trendbrott. Genom lågstadielyftet har skolorna också kunnat anställa mer personal, såväl lärare, fritidspedagoger som annan personal.

Med en bättre samverkan mellan fritidshem och föreningsliv kommer fler fritidsaktiviteter kunna förläggas till fritidshemstid.

Den akuta bristen på lärare i fritidshem, fritidspedagoger och barnskötare är en utmaning för att genomföra reformer kring fortbildning, planeringstid och pedagogisk utveckling. Därför behöver attraktiviteten och antalet utbildade i dessa yrken öka. Regeringen bygger nu ut lärarutbildningen där det finns ett högt söktryck och investerar kraftfullt i lärares arbetsmiljö och löner. Det är en förutsättning för att fritidshemmen ska kunna fortsätta utvecklas.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

För vi socialdemokrater vill att fritidshemmen fortsätter att utvecklas. Alla elever ska ges möjlighet till läxhjälp och extrastöd under skoldagen. Med en bättre samverkan mellan fritidshem och föreningsliv kommer fler fritidsaktiviteter kunna förläggas till fritidshemstid. Det skulle ge fler elever möjlighet att prova olika aktiviteter, även de vars föräldrar inte har råd med avgifter eller tid att följa med barnen på kvällstid. Idrottsträning och musik- och kulturskola inom ramen för fritidshemmets verksamhet skulle ge alla elever samma chans till en meningsfull fritid och underlätta livspusslet för många familjer.

Ska Sverige fortsatta konkurrera med kunskap och innovation behövs mer tid för lärande och utveckling. Fritidshem av hög kvalitet ger fler möjligheter till kunskap och utveckling och mer jämlika livschanser för alla barn. Då blir skoldagen komplett – i dag och alla andra dagar.

ur Lärarförbundets Magasin