Läs senare

Var sjätte blivande lärare har hoppat av

Avhoppen har ökat kraftigt sedan den nya lärarutbildningen startade i höstas.
Det visar en undersökning som Lärarnas tidning gjort.

28 mar 2012
Var sjätte blivande lärare har hoppat av

17 procent av studenterna som började på den nya lärarutbildningen i höstas går inte längre kvar. Det är en ökning av avhoppen med drygt 30 procent jämfört med 2010, som var det sista året som den gamla lärarutbildningen startade. Flest avhopp sker på ämneslärarprogrammet för högstadiet och gymnasiet.
Siffrorna är resultatet av Lärarnas tidnings rundringning till samtliga lärosäten med lärarutbildning, med undantag för Konstfack, GIH och Musikhögskolan i Stockholm. Resultatet ligger i linje med det minskade söktrycket. Enligt en rapport från Lärarförbundet har det på drygt tio år minskat från 1,7 till 1,2 förstahandssökande per plats.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén tror att de viktigaste skälen till avhoppen är yrkets dåliga lön och låga status.

— Studenter som är duktiga i matte förlorar 10 000 kronor i månaden på att välja lärarutbildningen jämfört med motsvarande yrken.

Hon efterfrågar också en lägre reformtakt.

— Lärarutbildningen har reformerats fem gånger på 25 år. Jag vill ha större stabilitet i skolpolitiken med fokus på kvaliteten. Skolan ska inte vara ett politiskt slagfält. Det är en nationell lärarkris vi står inför, då hjälper det inte att bara reformera.

Det slutgiltiga resultatet för den nya lärarutbildningens första år kan bli ännu värre än det ser ut i Lärarnas tidnings undersökning. Dels finns det fortfarande tid för studenterna att hoppa av, dels kan vissa redan ha slutat utan att ha meddelat det.

Bertil Östberg är statssekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund.

— Att få en utbildning med högre krav var själva syftet med reformen och det kan vara en tänkbar förklaring till att fler hoppar av. Men självklart är det inte bra med så pass dålig genomströmning.

Vad kan ni göra för att minska avhoppen?

— Att öka kvaliteten tror jag på sikt kommer att leda till större söktryck och ett minskat antal avhopp, även om det inte har fått genomslag än. Sen har vi alla reformer som bidrar till att göra läraryrket mer attraktivt, allt ifrån lärarlegitimation och behörighetsregler till karriärtjänster, informationskampanjer och möjligheter till en annan löneutveckling.

Bertil Östberg tror inte att det är politikernas »smutskastningskampanj« mot skolan (se biartiklar) som har lett till avhoppen.

— Visst har vi riktat en hel del kritik mot lärarutbildningen. Men även Högskoleverket har ju ifrågasatt lärosätenas examensrätter.

ur Lärarförbundets Magasin