Läs senare

Var tionde elev saknar behörighet till gymnasiet

Var tionde elev som gick ut grundskolan i våras saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program. Det är ungefär lika många som de närmast föregående åren.

15 Aug 2002

Skolverkets preliminära statistik visar att 10,8 procent av eleverna saknar behörighet. Motsvarande siffra förra året var 10,6 procent.

1998 och 1999 var andelen något lägre – 8,6 respektive 9,7 procent.

För enskilda ämnen ser det ut så här i år i ungefärliga siffor:

Svenska5%
Engelska6,5%
Matematik7%
Svenska för andraspråk24%

Resultat är ungefär detsamma som förra året bortsett för svenska som andraspråk som har ökat från 20 procent.

INGVAR LAGERLÖF

ur Lärarförbundets Magasin