Läs senare

Var tionde lärare går i pension inom fem år

LärarbristenTio procent av lärarna i grundskolan är mellan 60 och 65 år. Dessutom är en stor andel av de unga lärarna obehöriga. Det visar statistik från Skolverket som Lärarförbundet har tagit fram.

av Niklas Arevik
09 aug 2018
09 aug 2018

Detta läsår är över 10.000 lärare i grundskolan mellan 60 och 65 år. Framför allt handlar det om speciallärare och specialpedagoger, där mer än var femte lärare i hela landet är över 60 år. Men även i ämnen som svenska och slöjd kommer många lärare snart gå i pension.

Johanna Jaara Åstrand.

– Satsningarna på lärarkåren måste fortsätta med full kraft och menar regeringen allvar med att fler ska få rätt stöd i tid måste de se till att det finns speciallärare som kan ge det, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Bland yngre lärare är problemet att många är obehöriga. Av lärarna under 29 år är det bara 47 procent som har en pedagogisk högskoleexamen.

– Vi vet vad som krävs för att få köerna att ringla långa till lärarutbildningen och få befintliga lärare att fortsätta i yrket. Lönerna måste upp, arbetsbelastningen ner och vi lärare måste få mer makt över vår yrkesutövning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Här kan du se hur åldersfördelningen ser ut i landets alla län och kommuner.

ur Lärarförbundets Magasin