Läs senare

Var tionde underkänd i lämplighetstest till lärarutbildningen

LärarutbildningFrån och med i höst har ämneslärarprogrammen vid Jönköping University ett permanent och obligatoriskt antagningsprov. 11 procent av dem som genomförde provet i våras underkändes.

av Niklas Arevik
28 aug 2017
28 aug 2017

Provet har till syfte att sålla bort kandidater som anses olämpliga för läraryrket. För att komma in var man tvungen att både genomföra det och bli godkänd. Över 400 sökte programmen, men majoriteten valde sen att inte göra provet och föll därmed bort. Av de 105 som genomförde provet godkändes 93 stycken, det vill säga 89 procent. Totalt antogs 50 studenter på programmen.

Fausto Callegari, utvecklingsledare på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University.

Det nya kravet har lett till såväl färre sökande som färre antagna till programmen, och enligt Fausto Callegari, som är utvecklingsledare för lärarutbildningarna, var det något man hade räknat med.

– Vi bedömde att värdet av att få in studenter som genomför hela programmet på ett bra sätt väger över. På nationell nivå är ämneslärarprogrammet den utbildning där flest hoppar av. Vi tror att de som har kommit hit och fullföljt provet i större utsträckning kommer att genomföra sin utbildning.

Fausto Callegari anser också att förfarandet signalerar att de tar lärarutbildningen och vilka som kommer in på väldigt stort allvar.

– När vi besökte lärosäten i Finland så visade deras erfarenhet på en viss psykologisk effekt av ett antagningsprov. Studenterna kände sig utvalda av att ha klarat sig igenom nålsögat.

Lämplighetstester

  • Lämplighetstest för blivande lärare är inget nytt, det fanns i Sverige fram till 1977.
  • Det används i dag även bland annat i Finland och Kanada.
  • Det pågår samtidigt en försöksverksamhet med antagningsprov som nu utvärderas av Universitets- och högskolerådet. Rapporten ska redovisas den 3 maj 2018.

Själva provet utgörs av en intervju och en skriftlig reflektionsuppgift. Vid intervjun möter den sökande tre bedömare, två lärarutbildare och en yrkesverksam lärare. Den skriftliga reflektionsuppgiften bedöms av språklärare. Resultaten utgör underlaget för en bedömning av den sökandes kommunikativa förmåga, interaktiva förmåga, förmågan till självreflektion, förmågan att ta en ledande roll samt motivationen för läraryrket

Varför bedömer ni bara sökande till ämneslärarutbildningen?

– Vi finansierar detta med högskolans egna medel. Vi har inte resurser att genomföra det på alla lärarutbildningar, vilket jag inte tror att någon enskild högskola har.

Vad kostar det?

– Det är svårt att säga och beror på hur man räknar. Själva genomförandet är väldigt resurskrävande. Vi ska betala löner för tre bedömare som sitter med vid varje intervju i 20 minuter. Men å andra sidan kan man fråga sig vad alla avhopp kostar, för oss, för samhället och för individen, säger Fausto Callegari.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin