Ingår i temat
Tystnad
Läs senare

Var tredje lärare håller tyst på jobbet

Många lärare i grundskolan vågar inte framföra kritik öppet på sin arbetsplats.
Det visar en undersökning som Lärarnas tidning har gjort.

04 maj 2011

Opinionsundersökningsföretaget Skop har på uppdrag av Lärarnas tidning frågat 1.000 grundskollärare vilken öppenhet och vilket samtalsklimat som råder på deras arbetsplats.

25 procent tycker att det »inte är lätt att framföra kritik, den som gör det tar en viss risk«. 6 procent tycker att »det är lågt i tak och att få vågar framföra kritik«.

— Det är oroväckande att så många är rädda att framföra sina åsikter. Jag tror att många ängslas över att de bestraffas med uteblivna lönehöjningar om de kritiserar ledningen, säger Elisabet Rödén, ordförande i Lärarförbundets arbetsmiljöråd.

Hon slår fast att det är rektorn som avgör hur högt det är i tak på skolan.

— En chef som visar att det är okej att framföra åsikter och skapar fungerande forum för diskussioner får också ett öppet klimat på arbetsplatsen. Medan arbetsplatser som inte har välfungerande chefer, där återkommer problemen år efter år och där sprider sig en otrygg stämning som är svår att bryta.

Agneta Cederbom, ordförande i Lärarförbundets skolledarförening och rektor på Hjärups skola i Staffanstorp i Skåne, konstaterar att det är »rektorn som sätter ribban« för samtalsklimatet i skolan.

Hon lyfter fram tre faktorer som avgörande för att skapa ett bra samtalsklimat: Fungerande diskussionsforum, öppenhet och rätt attityd.

— Som chef får du inte hemlighålla saker. Jag berättar så mycket jag kan om pengar, budget, bemanning, organisationsförändringar och föräldrar som ringer.

Hon menar att en rektor i det långa loppet vinner på att ha en kritisk diskussion med medarbetarna.

— Det är farligt att bara ha ja-sägare omkring sig, säger Agneta Cederbom.

Lärarnas tidnings undersökning visar samtidigt att nästan sju av tio lärare instämmer i påståendet att det är högt i tak och att det är lätt att framföra kritiska synpunkter på arbetsplatsen.

De tillfrågade fick också svara på om de anser att det har blivit lättare eller svårare att framföra kritiska synpunkter de senaste fem—tio åren. Nästan hälften (46 procent) svarade att det inte är någon skillnad, 24 procent svarade att det har blivit lättare, 16 procent att det har blivit svårare och 14 procent har inte jobbat tillräckligt länge som lärare för att kunna jämföra.

Av dem som svarar att det har blivit svårare att framföra kritiska synpunkter anger nästan alla den ökade arbetsbelastningen som orsak.

— Det har blivit allt vanligare att arbetslagen själva får ta ansvar och ska fixa lösningarna. Då är det nog många som tycker att det inte är någon idé att framföra kritik — för den landar bara i det egna knäet, kommenterar Elisabet Rödén.

Den individuella lönesättningen och att ledningen inte är lika öppen för synpunkter anges också av de intervjuade lärarna som skäl för att det har blivit svårare att framföra kritiska synpunkter. Färre ser den ökade konkurrensen mellan skolor som en viktig förklaring. 

Lärarröster

  • »Icke fast anställda är rädda att få sparken.«
  • »Ledningen saknar fingertoppskänsla.«
  • »Man lyssnar inte på kunnig personal.«
  • »Rektor har för stor makt.«

Citaten är från Lärarnas tidnings undersökning kommer från lärare som tycker att det är svårt att framföra kritiska åsikter.

1.009 lärare intervjuade

  • Skop har på uppdrag av Lärarnas tidning intervjuat 1 009 slumpvis utvalda grundskollärare som är medlemmar i Lärarförbundet.
  • Intervjuerna gjordes via telefon den 5—14 april 2011.
  • Svarsfrekvensen var 94 procent.

Alla artiklar i temat Tystnad (10)

ur Lärarförbundets Magasin