Läs senare

Varannan lärare drabbas av anmälningsrädsla

STÖKETHälften av alla lärare undviker att ingripa mot stökiga elever, eftersom de är oroliga för att bli anmälda till Skolinspektionen. Det visar en ny undersökning från Lärarförbundet.

av Emma Olsson
20 sep 2019
20 sep 2019
Varannan lärare drabbas av anmälningsrädsla
En fjärdedel av lärarna säger att bristande studiero fått dem att fundera på att lämna yrket.

Lärarnas tidning har tidigare skrivit om anmälningsrädslan hos svenska lärare, orsakad av vad Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand kallar en ”osund anmälningskultur”.
Nu presenterar Lärarförbundet en ny undersökning på DN Debatt, utförd av Novus.
Den visar att:

  • Varannan lärare tvekat inför att ingripa i en störande situation. De har varit rädda för att bli anmälda.
  • Var fjärde lärare är osäker på vilka befogenheter lagstiftningen ger dem.
  • Mer än var fjärde lärare känner sig osäkra på hur de ska göra när en elev som de visar ut ur klassrummet vägrar att gå därifrån.
  • En tredjedel av lärarna känt olust för att gå till arbetet minst en gång i månaden, på grund av störande elever.
  • En fjärdedel av lärarna säger att bristande studiero fått dem att fundera på att lämna yrket.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande på Lärarförbundet, menar att lagarna är för luddiga.

– Idag är många lärare osäkra på vad de får göra i pressade situationer. Det handlar inte om att de inte är insatta, utan om att lagarna är otydliga. Lärare får utvisa en elev som stör och förstör, men vägrar eleven så finns det inte så många verktyg att tillgå. Och om eleven går ut, eller om jag som lärare lyfter ut eleven, så har jag fortsatt tillsynsansvar. Också för klassen inne i klassrummet, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

I DN skriver Johanna Jaara Åstrand: ”Lärarförbundet får ofta höra från medlemmar om elever som ropar att de ska anmäla läraren om hen vidrör dem. Vi ser hur rättsfall där lärare bedöms ha gjort ett riktigt ingripande ändå drivs vidare av myndigheterna på grund av att den ordningsstörande eleven uppger sig kränkt”.

Men rädslan för anmälningar får även andra konsekvenser för lärare, vilket Lärarnas tidning skrivit om tidigare.

– Det leder tveklöst till ökad dokumentation. För att kunna möta föräldrakritik kommer lärarna behöva dokumentera precis allt som eleverna gör. Detta i en skola som redan lider av för mycket byråkrati, sa Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, då.

ur Lärarförbundets Magasin