Ingår i temat
IT-klyftan
Läs senare

Varannan lärare saknar egen dator

Nästan hälften av alla lärare saknar en egen jobbdator. Men skillnaderna är stora. Av gymnasielärarna har nästan alla egen dator, av förskollärarna bara var femte.

30 nov 2011
Varannan lärare saknar egen dator
Cirkeldiagrammet avser alla lärargrupper. Grafik Ylva Karlsson / Svenska Grafikbyrån

44 procent. Så många lärare saknar en egen dator på jobbet. Det visar en undersökning som Skop har gjort på uppdrag av Lärarnas tidning.

— Det är bedrövligt, kommenterar Maria Stockhaus (M), ordförande i utbildningsberedningen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

— Kommunerna har ett stort ansvar och jag har svårt att för-svara de som inte inser det. Det är inte rimligt, lärarna måste ha samma förutsättningar som man har på andra arbetsplatser, fortsätter hon.

Tillgången till en egen dator hänger starkt ihop med i vilka årskurser lärarna arbetar, visar undersökningen vidare (se grafik)

Lärare som inte har en egen dator delar med sina kolleger. Förskollärarna är de som delar i störst utsträckning. De allra flesta förskollärare, 49 procent, delar dator med två till fyra kolleger. Men så många som 29 procent delar med fem eller ännu fler. Bland gymnasielärarna är det bara tre procent som delar dator.

Om man jobbar i kommunal eller fristående skola spelar inte så stor roll. 54 procent av lärarna i kommunala skolor har en egen dator jämfört med 60 procent i fristående skolor.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén är oroad över att lärare och skolor är så dåligt utrustade när det gäller IT. Hon menar att det är en självklarhet att det ska finnas datorer i skolan, precis som på vilken arbetsplats som helst.

— Ska vi kunna fostra eleverna för framtiden kan inte skolan ligga mil efter övriga samhället. Jag saknar en nationell IT-strategi, regeringen måste sätta ner foten och tala om hur de ser på en modern skola.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) hänvisar till sin statssekreterare Bertil Östberg. Han tycker inte att det behövs en särskild strategi för skolan. Det som finns skrivet i styrdokumenten för skolan och för den nya lärarutbildningen räcker, anser han.

— Vi har varit tydliga med vad som gäller, sedan är det huvudmännens ansvar att skaffa tekniken och fortbilda lärarna. 

Så gjordes studien

Skop har på uppdrag av Lärarnas tidning intervjuat 1 006 slumpvis utvalda medlemmar i Lärarförbundet om IT i jobbet. Intervjuerna gjordes via telefon den 4—12 november 2011. Svarsfrekvensen var 95 procent.

Alla artiklar i temat IT-klyftan (21)

ur Lärarförbundets Magasin