Läs senare

Värdegrund som ämne förslag på skolmöte om #metoo

metooUnder rubriken ”Skolor! Hur går vi vidare efter #metoo?” bjöds 100 skolor in till ett möte för att diskutera. Ett av förslagen som väckte gehör var värdegrund som eget ämne.

av Lisa Blohm
13 Dec 2017
13 Dec 2017
Sarah Scheller.

Sarah Scheller är verksamhetsansvarig på stiftelsen Raoul Wallenberg Academy. Det var hon som fick idén att bjuda in skolorna till ett möte i Stockholm. I går, tisdag, var det dags för träffen, i samarbete med bokförlaget Natur och Kultur.

Varifrån kom idén?

– Den 1 november såg jag på Facebook en inbjudan till 100 företag att diskutera hur de skulle gå vidare från hastag till handling. Då tänkte jag att ”wow”, det här måste vi göra med 100 skolor.

Hur många kom?

– Det var superfullsatt med 120 rektorer, lärare, skolpersonal och elever från hela Sverige. Vi sände live också och vad vi såg följdes evenemanget på 40 platser. Det har varit ett mycket stort intresse för att träffas och prata konkret om hur vi går vidare. Det var fantastiskt kul och stärkande.

Schemat ser späckat ut, med sex talare, 1,5 timme och 120 närvarande. Vad hann ni med, egentligen?

– Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström inledningstalade och berättade att det här med #metoo-revolutionen verkligen har påverkat henne starkt. Jag hade ett kort tal och sen hade vi en panel där vi pratade mer konkret om vilka skyldigheter skolor har och hur det fungerar i praktiken. Det pratades mycket om samsyn i kollegiet, värdegrundsfrågor och vikten av långsiktighet och ihärdighet när det gäller att jobba mot trakasserier och för en trygg värdegrund.

Hur kom publiken med i samtalet?

– De fick svara på vad som är den största utmaningen när det gäller att förebygga sexuella trakasserier i skolan och vilka verktyg eller redskap de önskar. Sen fick alla chans att rösta och prata med varandra.

Hade ni mentometeromröstning då?

– Precis. Man fick välja tre alternativ. Det som önskades mest var mer tid för reflektion och samtal, som hälften röstade på. Men också mer konkreta förslag, som uppdaterad sex- och samlevnadsundervisning. 28 procent röstade på värdegrund som enskilt ämne i en uppdaterad läroplan.

Hur går ni vidare?

– Vi som stiftelse är en del av det civila samhället. I januari ska vi träffa bland annat Ecpat Sverige och flera organisationer som var med i går. Då har vi lärarnas och rektorernas svar från i går som grund att prata om. Flera lärare sa att de behöver stödmaterial för att föra samtal både med elever och med personalgrupp. Vi ska prata om hur vi som organisationer kan stötta skolorna i arbetet med en stark värdegrund – vem ska göra vad, och så vidare.

Se seminariet i efterhand här.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin