Läs senare

Värdegrunden i fokus dagen efter valet

Värdegrunden är i fokus bland aktörer inom skolan efter Sverigedemokraternas valresultat. Andra frågor i fokus är fortsatt kamp för högre lärarlöner och minskad administration.

15 sep 2014

Nu kommer de första reaktionerna efter valresultatet. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén inledde dagen med att skicka en hälsning på mikrobloggen Twitter till alla lärare som ska diskutera valet med eleverna i dag. ”Mod. Kraft och styrka. Det önskar jag alla lärare som idag ska berätta om valet. Varför det gick som det gick.” skriver hon.

Fredrik Svensson på Rektorsakademien skriver i ett uttalande att de kommer att fokusera ännu starkare på värdegrundens grundläggande betydelse för skolans uppdrag. ”Det är uppenbart att om vi lyckas bättre med värdegrundsarbetet så kommer antidemokratiska och rasistiska krafter att förlora sin grogrund. Därför kommer vi att stå upp för värdegrundsarbetet i svensk skola. Det är dags att vi inser hur viktig skolan är för att vi ska utveckla kunskaper, färdigheter, förmågor och en stark värdegrund. Varje förlorad ung människa är ett demokratiskt misslyckande.” skriver han.

Även Tomas Selin, ordförande för Lärarförbundet student, fokuserar på Sverigedemokraternas valresultat. ”87 procent av svenskarna vill inte ge inflytande för SD. Det vore ett svek att samarbeta med dem!” skriver han.

Lärarförbundet skriver i ett pressmeddelande att trots en lyckad valkampanj är arbetet inte över. Tre viktiga frågor de lyfter fram är att höja lärarlönerna, minska lärarnas administration och se till att varje barn får det stöd de behöver.

Även Lärarnas riksförbund lyfter fram lärarlönerna och lärarnas villkor som en viktig fråga att jobba vidare med. De vill även fortsätta arbetet för ett förstatligande av skolan.
”Att i princip alla partier talar om statliga insatser för att höja lärarlönerna visar att vi har ett styrningsproblem i svensk skola och att huvudmännen inte själva klarar uppgiften,” skriver förbundets ordförande Bo Jansson i ett pressmeddelande.

Sveriges skolledarförbund vill fokusera på skolans resultat och likvärdighet. ”Analysen av de svenska Pisa-resultaten ger också stöd för vår uppfattning att det som är viktigare än mindre klasser, är att där behoven är som störst, satsa på lärarna, och självklart också på skolledarna.” säger förbundets ordförande Matz Nilsson i en kommentar.

ur Lärarförbundets Magasin