Läs senare

Värderar sig själv — för högre lön

26 maj 2016

Foto: Sten Arndt

Lärarna skattar sin egen kompetens på en skala från 1 till 10. Så sker urvalet till lärarlönelyftet i Stockholms stad. Varje lärare som hoppas få del av pengarna måste göra självskattningen.
Läraren Birgitta Falk Hansson på Hagsätraskolan fyllde förra veckan i formuläret.

— Jag hoppas att det ger en bild av vad jag kan som lärare. Men jag utgår också från att min rektor redan känner till vad jag gör, säger hon.

Självskattningen innehåller ett block med frågor som ska urskilja om läraren är särskilt kvalificerad för undervisningen. Birgitta Falk Hansson tycker att de frågorna tog upp saker som alla lärare måste kunna, oavsett om man är »särskild kvalificerad« eller inte.

— Ett exempel är frågan om att skapa ett arbetsinriktat klimat. Det är något som alla lärare på den här skolan måste arbeta med, annars är det svårt att jobba här, säger hon.

Det andra frågeblocket tar upp hur väl läraren bidrar till att utveckla undervisningen och därigenom förbättrar elevernas studieresultat inom fyra olika områden.

När Birgitta Falk Hansson lämnat in formuläret ska rektorn göra en bedömning av hennes kompetens och därefter avgöra vilka lärare på skolan som kan bli aktuella för att få del av lärarlönelyftet.

Stockholms stads skolor har 6 500 legitimerade ­lärare och förskollärare. Till det kommer alla förskollärare i förskolan, fritidspedagoger samt yrkeslärare och modersmålslärare utan legitimation som också kan ta del av lärarlönelyftet.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin