Läs senare

Varför backa skolan in i framtiden, Liberalerna?

DebattLiberalerna har lämnat elevperspektivet och visionen om en skola för alla. Istället pläderar man för utilism och sortering. Att partiet dessutom har ett svalt förhållande till skolans digitalisering och vill införa mobilförbud gör inte saken bättre, skriver Rolf Ekelund.

Om debattören

Rolf Ekelund

Filosofie magister och utbildad ämneslärare

Det parti i vårt land som har störst förtroende vad gäller skolpolitik presenterar nu reformförslag som alla har hämtats från den skola som en gång var. Övriga allianspartier förefaller dessvärre instämma.

Liberalerna, och därmed förmodligen allianspartierna, vill att lärarna i den svenska skolan ska katederundervisa. Man vill att så kallade elevstyrda projektarbeten ska tas bort och ersättas med förmedlingspedagogik.

Illustration: Colourbox

Inte sedan 1800-talet har lärare i svensk skola ägnat sig åt den form av katederundervisning som Liberalerna förespråkar.

Ett studium av de läroplaner som varit gällande under de senaste hundra åren ger belägg för detta. Inte minst den första av dem, folkskolans undervisningsplan (UPL 1919), som präglas av Ellen Keys tankar om barn och pedagogik. Redan här rekommenderas läraren att tillämpa arbetssätt som syftar till att minska omfattningen av förmedlingspedagogik.

Utvecklingen mot en skola för alla samt elevaktiva arbetssätt och en mer processorienterad undervisning accentueras efterhand i grundskolans läroplaner: Lgr 62, Lgr 80 och Lpo 94.

Praktiskt taget alla lärare vet att katederundervisning och processorienterad undervisning med fördel kan och bör gå hand i hand. De vet också att ”elevstyrda” projektarbeten numera knappast förekommer i undervisningen. Metodfrihet ska självklart råda i svensk skola.

Liberalerna vill också återinföra särskilda undervisningsgrupper, men i mycket större omfattning än tidigare. I de nya särskilda undervisningsgrupperna ska alla elever som inte klarar nivån godkänd placeras. För närvarande handlar det om 17 procent av eleverna. Det är snarast ett återinförande av den gamla hjälpklassen, partiet pläderar för.

Det är snarast ett återinförande av den gamla hjälpklassen, partiet pläderar för.

Liberalerna föreslår även ett återinförande den gamla tvååriga yrkesskolan, som inte ger behörighet till vidare studier. För många år sedan undervisade jag i teoretiska ämnen vid en sådan yrkesskola och jag kan intyga att eleverna trivdes, men jag kan också konstatera att inlåsningseffekten i stort sett var total.

Idag betackar sig näringslivet för dessa snäva yrkesutbildningar. Företagen ställer högre krav på sin framtida personal och avvisar Liberalernas förslag om att sortera gymnasieskolans elever i ett A- respektive B-lag.

Även Liberalernas inställning till skolans digitalisering präglas av bakåtsträvande. Den tidigare alliansregeringen avstod från att driva frågan och i dagens liberala skolpolitik lyser stöd till digitaliseringen med sin frånvaro. I endast ett avseende har man en bestämd åsikt: man vill förbjuda eleverna att använda mobiltelefonerna i skolan.

Var finns den alternativa och visionära skolpolitiken där elevperspektivet är närvarande?

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin