Läs senare

Varför finns inget vux-lyft?

Fråga facketHär kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

av Torbjörn Tenfält
16 dec 2016
16 dec 2016
Varför finns inget vux-lyft?

Nu när lärarlönelyftets pengar fördelas finns inte vuxenutbildningen med. Jag vill ha en förklaring till varför all personal inom vuxenutbildningen exkluderats. Att vi har löne­skillnader ser jag som naturligt men att helt avfärda vuxenutbildningens lärare i lärarlönelyftet är för mig helt orimligt.
Thomas Johansson­, ­lärare, ­vuxen­utbildningen Örnsköldsvik

Svar: Med Lärarlönelyftet vill regeringen komma tillrätta med de sjunkande kunskapsresultaten i grund- och gymnasieskolan. Därför valde man att satsa på grund- och gymnasielärare. Där finns också ett litet utrymme för förskollärare.

Enligt Erika Stadler, departementssekreterare på utbildningsdepartementet, har Sveriges tidigare fallande resultat i Pisa också utgjort en bakgrund till Lärarlönelyftet.

Regeringen hänvisar även till att kunskaps­resultaten i grundskolan har sjunkit och att det är många som inte fullföljer sin gymnasieutbildning.

– Satsningen ska i förlängningen leda till att göra läraryrket mer attraktivt och öka måluppfyllelsen i grund- och gymnasie­skolan, säger Erika Stadler.

Ytterligare ett syfte är att duktiga lärare ska kunna stanna kvar i yrket och få bra betalt.

ur Lärarförbundets Magasin