Läs senare

”Vi har nolltolerans och upptäcker allt”

Lärarnas tidning frågade tre rektorer och en utibldningschef om våldet i skolan.

av Niklas Arevik
07 feb 2019
07 feb 2019

”Vi har nolltolerans och upptäcker allt”

Ann-Charlotte Mellgren Sernemo tycker inte antalet incidenter blivit fler, men grövre.
Foto: Håkan Fredriksson

Ann-Charlotte ­Mellgren ­Sernemo, rektor på Gullmarsskolan, Lysekil.

– Samhällsutvecklingen har generellt sett gått mot mindre tolerans och respekt, samt mot ett grövre språkbruk. Vi arbetar givetvis väldigt hårt med värdegrund, trygghet och trivsel, både förebyggande och åtgärdande.

– Men detta leder också till att incidenter uppmärksammas, hanteras och rapporteras i större utsträckning. Vi har tillsatt fler medarbetare med sociala funktioner. Vi upptäcker och tar tag i allt, har nolltolerans och använder tydliga rutiner som vi systematiskt följer upp och åtgärdar.

– På vår skola har antalet incidenter inte ökat, men tenderar att vara av något grövre karaktär, därav fler anmälningar till Arbetsmiljöverket.

”Vi är tydliga med att anmäla avvikelser”

Henrik Eriksson, utbildningschef, Nyköpings Kommun

– Det är inte min upplevelse att skolan blivit en osäkrare plats, men toleransnivån har förändrats, och även anmälningsbenägenheten. Detta hänger sannolikt ihop med metaresonemangen om vad som är skolans uppdrag och belastningen för personalen.

– Det gör att skolan själv är tydligare med att peka ut sådant som den behöver avlastning och hjälp av andra myndigheter. Vad beträffar vår verksamhet är vi tydliga med att anmäla alla former av avvikelser på ett sätt som sannolikt kan betraktas som en skärpning historiskt sett.

”Många elever mår dåligt”

Sarah Thorén, rektor på Frödingskolan, Karlstad 

– Jag tror att hot och våld i skolan har ökat, många elever mår dåligt. Men många skolor har också blivit bättre på att anmäla och rapportera incidenter. Skyddsombud och skolledare har gemensamma utbildningar och personalen uppmärksammas på vad som är okej och inte.

– Vår rutin är att vid allvarligare incidenter anmäler jag och skyddsombud till Arbetsmiljöverket. Vid våld polisanmäler vi regel alltid. Men det finns undantag, till exempel när en elev handlar i affekt och uttalar ett hot som den inte menar.

”Jag har snarare märkt en minskning”

Henrik Carnhede, rektor på Mellanvångsskolan Staffanstorp

– Det vore väldigt konstigt om allt det fina arbete vi gör för att minska kränkningar i skolan inte leder till mindre bråk. Så jag tror att det beror på en ökad benägenhet att anmäla.

– Jag har inte märkt av mer hot och våld på min skola, snarare en minskning under senaste året. Vi har förstärkt det förebyggande arbetet och har försökt att bli bättre på att avgöra vad som är kränkning och inte. Under förra läsåret hade vi ett par sittningar med Skolinspektionen för att bli bättre på att avgöra vad som ska rapporteras vidare.

ur Lärarförbundets Magasin