Läs senare

Världen har fått ett enat lärarfack

Alla fackligt organiserade lärare tillhör nu samma organisation. På Education Internationals (EI) kongress i slutet av juli anslöt sig också de katolska lärarna.

10 Aug 2004

Överenskommelsen mellan Education International (EI) och World Confederation of Teachers (WCT) är det sista steget i enandet av världens lärare i en facklig internationell organisation.  
WCT var inbjuden att delta i arbetet när EI bildades 1993 men valde då att stanna utanför. WCT organiserar i huvudsak lärare i fackföreningar med katolsk anknytning.  
Lars-Erik Klason, Lärarförbundets förre kanslichef, är mycket nöjd med överenskommelsen.  
  – Ska man bli en tung faktor på arbetsmarknaden gäller det att tala med en tunga, säger Lars Erik Klason.  
Lars-Erik Klason har arbetat internationellt sedan mitten av 70-talet med att ena världens fackliga lärarorganisationer. Då fanns det fyra världsorganisationer för lärare. En av dem, den kommunistiska, försvann när Sovjetunionen föll samman. De två organisationerna WCOTP och IFTU gick samman 1993 och bildade Education International. Nu tas det sista steget när EI och WCT enas. I slutet av 70-talet, när den fackliga splittringen var som störst, träffades LarsErik Klason och Tom Bediako, WCOTP:s regionala samordnare i Afrika. De konstaterade att något måste göras åt den fackliga splittringen och tillsammans ritade de en karta över hur det borde se ut.  
  – Den kartan har vi sedan hela tiden strävat efter att förverkliga och nu är det klart, säger Lars-Erik Klason.  
Kartskissen har han fortfarande kvar hemma i Stockholm.

Vad innebär det att lärarna har enats i en organisation?   – Vi får större möjligheter i kampen för mänskliga rättigheter. Möjligheterna att ingripa och få loss fängslade fackliga ledare ökar, säger Lars-Erik Klason.  
Som ytterligare exempel nämner han Världsbankens politik   – lån mot att man sänker kostnaderna för utbildning.  
  – När världens lärare är enande i en facklig organisation så lyssnar man.

STEN SVENSSON

ur Lärarförbundets Magasin