Läs senare

Världsbäst på facklig anslutning

07 maj 2014

Organisationsgraden bland lärarna är hög. Runt 90 procent är med i facket. Och generellt är svenskarna fortfarande världsbäst på att organisera sig fackligt.

Det talas ibland om att facket är i kris. Och det stämmer delvis in på LO-förbunden, som under 2000-talet har tappat ungefär en halv miljon medlemmar. Dels på grund av att arbetarna blir färre, dels på grund av att regeringen 2007 och 2008 gjorde det dyrare att vara med i a-kassan, särskilt för medlemmar inom LO.

Men TCO och Saco har fått 190 000 fler medlemmar ­sedan år 2000. Det innebär att det nu finns fler medlemmar i TCO- och Saco-förbunden än i LO-förbunden.

Sverige har tillsammans med Finland världsrekord i facklig anslutningsgrad. 70 procent av alla som arbetar är med i ett fackförbund. I Tyskland, USA och Japan ligger organisationsgraden under 20 procent.— I Sverige går fortfarande de flesta med i facket, konstaterar Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet och expert på facklig organisationsgrad.

Han ser två huvudförklaringar till den höga anslutningsgraden: Att det finns en lång tradition av samarbets­anda mellan fackliga parter och arbetsgivare. Och att de svenska fackföreningarna är starka, både centralt och lokalt.

De 5 största

Sveriges största fackförbund, räknat i antal medlemmar den 31 december 2013:

  1. Unionen 569 482
  2. Kommunal 510 364
  3. IF Metall 325 387
  4. Lärarförbundet 230 763
  5. Vision 167 741

12. Lärarnas Riksförbund 87 702

ur Lärarförbundets Magasin