Läs senare

Världslärarfacket firar 25-årsjubileum

InternationelltDen 26 januari firas att lärarnas världsfack Education International fyller 25 år. Jörgen Lindholm var med från starten.

av Niklas Arevik
26 jan 2018
26 jan 2018

Klicka på de grönfärgade länderna i kartan för att se vilka lärarfack i varje land som är med i Education International. Karta: Lotta Holmström


Jörgen Lindholm tillsammans med Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och EI:s avgående generalsekreterare Fred van Leeuwen, vid EI:s 25-årsjubileum. Foto: Lärarförbundet

Jörgen Lindholm är före detta internationell förbundssekreterare och var tillsammans med Lärarförbundets dåvarande kanslichef Lars-Erik Klason starkt drivande i grundandet av EI, som i dag är en maktfaktor i världspolitiken.

Varför bildades Education International?

– Efter andra världskriget och under kalla kriget var den fackliga rörelsen i världen splittrad i kommunistiska, socialdemokratiska och kristdemokratiska grenar. Men på 1980-talet ville flera fackliga ledare samverka för att få större inflytande i internationella institutioner.

Vilken roll spelade Lärarförbundet och du själv?

– Sveriges lärare har genom sin sammanhållning och höga organisationsgrad varit bland de största medlemmarna och därmed fått stort inflytande. Lärarförbundets internationella utvecklingssamarbete har bidragit till förbundets globala nätverk och goda anseende. För min egen del hade det nog betydelse att jag är språk- och SFI-lärare, och jag fick ofta uppdrag som krävde kunskaper i främmande språk.

Ny bas för EI

I samband med 25-årsjubileet får EI en ny generalsekreterare. Nederländaren Fred Van Leeuwen lämnar över till amerikanen David Edwards. För några år sedan träffade Lärarnas tidning David Edwards i Bryssel. Läs intervjun med honom här.

Hur mycket inflytande har EI i dag?

– OECD, Världsbanken, IMF och Unesco vill veta EI:s uppfattning innan de fattar viktiga beslut. Organisationen driver kampanjer för att ge stöd åt utsatta lärare och lärarorganisationer, är med och utformar PISA-undersökningarna och har kunnat påverka att Världsbanken och IMF ställer krav på att regeringar som vill låna av dem ska investera i utbildning, bland annat.

Finns det länder som inte är representerade i EI?

– Cirka 400 lärarorganisationer i 170 länder är medlemmar. Ungefär 30 länder inte är med. Det viktigaste är Kina, som har en lärarorganisation med 11 miljoner medlemmar som inte uppfyller EI:s krav för medlemskap. I Hongkong finns ett par mindre lärarorganisationer som sedan länge är med i EI och som anses representera Kina. Ibland utesluts någon organisation som inte har betalat medlemsavgiften trots påminnelser, men de kommer ofta tillbaka efter ett tag.

EI har tagit fram en särskild logga för jubileet.

Varför ska ett fackförbund engagera sig internationellt?

– Genom att vi lär oss hur utbildningen fungerar och hur lärarna arbetar och organiserar sig i andra länder kan vi själva bedriva skolutveckling, erbjuda barn och ungdomar i Sverige en bättre undervisning och förbättra våra arbetsvillkor. Vi stärker professionen genom att stödja varandra i svåra situationer.

ur Lärarförbundets Magasin