Läs senare

Varnar för brist på fritidspedagoger

Inom ett par år kommer det att utexamineras ungefär hälften så många fritidspedagoger som behövs. Det kommer även att råda stor brist på gymnasielärare, grundskolelärare och yrkeslärare.

29 Nov 2012

 

Det konstaterar Högskoleverket, efter att ha jämfört ett 30-tal högskoleutbildningar och med hjälp av SCB beräknat arbetsmarknadens behov 20 år framåt.

Även sjuksköterskor och tandläkare kommer att saknas i samhället, om inte platserna på högskoleutbildningarna blir fler, rapporterar Ekot.

ur Lärarförbundets Magasin