Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Varning för lärarsegregation

ALMEDALENSkolforskaren Åse Hansson varnade för en oroväckande tendens i Skolsverige när hon talade på Lärarförbundets första seminarium i Almedalen.

– Vi ser en ökad lärarsegregation i samhället. Det är oerhört frustrerande.

av Stefan Helte
02 jul 2018
02 jul 2018

Lärarförbundets seminarium på måndagen handlade om hur Sverige ska kunna locka fler att bli lärare och att stanna som lärare.

Åsa Hansson, doktor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Åse Hansson, doktor i pedagogik vid Göteborgs universitet, talade om den ökade skolsegregationen och de förödande konsekvenser den för med sig.

– Vi kan se att skolsegregationen har ökat sedan skolreformerna infördes, samtidigt som det sker en polarisering i samhället. I detta skulle det mer än någonsin behövas en sammanhängande skola för att alla elever ska få likvärdiga förutsättningar.

– Men i stället ser vi en ökad lärarsegregation, där lärarna söker sig till de skolor som har högst attraktionskraft. Och den gemensamma faktorn tycks vara en attraktiv arbetsmiljö, där lärarna får en lugnare vardag och förutsättningar att göra ett bra jobb. Det är sådana skolor som drar till sig lärarkompetens.

Åse Hansson är djupt oroad över vad det får för konsekvenser för de skolor och elever som därmed blir bortvalda.

– Varför arbetar vi inte mer för att minska den sociala differentieringen av barnen, så att vi får tillbaka de sammanhållna grupperna och kommer ifrån lärarsegregationen? frågade hon retoriskt och fick en rungande applåd av publiken.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand påtalade att det fanns en extrem samsyn bland seminariets panel om lärares betydelse, men höll med om att dagens system leder fram till en extrem lärarsegregation.

– När man som lärare vet att lärarbehörigheten på en skola bara är 20 procent – då söker man sig inte dit. För vi vet att detta inte är ett ensamyrke och att vi behöver kollegor att utvecklas med. Politikerna måste ge uppbackning, så att det finns förutsättningar för oss lärare att ta vårt yrkesansvar.

STEFAN HELTE

stefan.helte@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin