Läs senare

Vellinges kommunordförande vill avskaffa undervisning i modersmål

NyanländaTre moderata politiker, däribland kommunstyrelsens ordförande i Vellinge, Carina Wutzler, vill slopa både modersmålsundervisning och svenska som andraspråk. Dagens upplägg gör att kunskapsresultat uteblir, hävdar de. 
– Förvånande och skrämmande, säger Anna Kaya vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk om förslaget.

av Lisa Blohm
18 okt 2017
18 okt 2017

Hemspråk och svenska som andraspråk (SVA) förstärker segregationen och hämmar inhämtning av kunskaper, skriver två moderata kommunpolitiker och en regionpolitiker ett debattinlägg på aftonbladet.se på tisdagen. ”Nuvarande system snarare stjälper än hjälper och försämrar möjligheten till inlärning av det svenska språket”, hävdar de.

En av skribenterna är Carina Wutzler (M), ordförande i kommunstyrelsen i Vellinge – Bästa skolkommun i Lärarförbundets rankning de senaste två åren.

Carina_Wutzler (M) .

– Om det hade varit möjligt att ta bort modersmålsundervisning och svenska som andraspråk och flytta de resurserna för att satsa på ett annat upplägg, så hade jag gjort det. Men där är ju en lagstiftning som gör kommunerna skyldiga att erbjuda detta, säger hon.

Därför vill hon och partikollegorna Camilla Brunsberg, oppositionsråd i Karlskrona, och Malin Wengholm, ordförande i regionstyrelsen i Jönköping, lyfta frågan på nationell nivå.

– Jag tror att vi måste ompröva sättet vi jobbar på och i stället ge alla barn rätt att lära sig svenska som förstaspråk. Man måste helt enkelt avskaffa det här och i stället stärka svenska språkets roll. Det är en förutsättning för att tillgodose sig kunskap i andra ämnen, säger Carina Wutzler.

Anna Kaya.

Men den slutsatsen döms ut helt av Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

– Det är både förvånande och skrämmande att vi har lokalpolitiker som lägger fram förslag som inte vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, säger hon.

Anna Kaya tycker att debattinlägget bottnar i okunskap och myter.

– Både modersmålsundervisning och svenska som andraspråk finns ju med i skolans författningar på grund av att det finns elever som har behov och för att det gynnar deras språk- och kunskapsutveckling. Det går inte att ta bort det och säga att vi fokuserar på svenska. Det blir kontraproduktivt, säger Anna Kaya.

Enligt henne finns det en mycket stor enighet bland forskare om att modersmålsundervisning och SVA gynnar utvecklingen av kunskaper i andra ämnen. Men Carina Wutzler i Vellinge delar inte den bilden.

– Då undrar jag var den forskningen finns. Jag ser inte att det finns några studier som tydligt visar på detta. Och det visas ju inte heller i våra skolresultat, så trots att vi har ett upplägg med modersmål sedan 70-talet, har vi inte nått framgångar, säger Carina Wutzler.

Vilken forskning grundar du dig på?

– Jag har ingen forskning. Jag har läst utredningar och rapporter. Det är ju en stor del elever som inte når kunskapsmålen i svensk skola. Det är uppenbart att det inte fungerar och barn med utländsk bakgrund är överrepresenterad i den gruppen.

Carina Wutzler och Anna Kaya är dock ense om att svenska som andraspråk kräver stora resurser.

– Det är ju problem för skolhuvudmännen, att resurserna inte räcker. Men lösningen, att ta bort två ämnen, det kommer inte att leda till högre måluppfyllelse eller till att eleverna lär sig bättre svenska, säger Anna Kaya.

De tre moderaterna är alltså av en annan uppfattning. De anser i alla fall att det är dags att pröva andra modeller och att blicka utanför Sverige.

– Det här handlar inte om att vi ska spara resurser, utan använda dem på ett annat sätt för att höja kunskapsmålen i skolan och stärka svenska språkets roll, säger Carina Wutzler, som exempelvis tänker sig utökade studieplaner och olika former av särskilt stöd i undervisningen i svenska som ”första” språk.

De tre lokalpolitikerna får dock inget gehör från Moderaterna på nationell nivå. Partiets nyblivna utbildningspolitiska talesperson Erik Bengtzboe välkomnar en bred debatt om skolfrågor. Samtidigt är han tydlig med att både han och Moderaterna vill behålla såväl modersmålsundervisning som SVA.

– Det finns stora fördelar med modersmålsundervisning när det gäller både språkinlärning och övrig inlärning. Att prioritera modersmålsundervisningen är också en del av migrationsöverenskommelsen – och vi tänker hålla den överenskommelsen, säger Erik Bengtzboe.

När det gäller svenska som andraspråk skulle han gärna se fler lärare med den kompetensen.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin