Läs senare

Vem blir ny ordförande?

Det finns ingen given efterträdare till Sirén — men några möjliga kandidater.

18 sep 2014

Så sent som på försommaren sa Eva-Lis Sirén ja till att väljas om som förbundsordförande.

Efter förra veckans besked att hon avgår vid kongressen i november måste valberedningens nomineringsprocess göras om helt. Och det raskt. Redan den 22 september måste valberedningen ha fått in nya nomineringar till ord­förandeposten.

Flera personer med god insyn i förbundet förklarar för Lärarnas tidning att det inte finns någon given efterträdare till Eva-Lis Sirén.

Den eventuella kronprinsessan, förste vice ordföranden Ann-Charlotte Eriksson, meddelade i förra veckan att hon inte heller ställer upp för omval. Och i vårens valberedningsomgång nominerades inte andre vice ordföranden Inger Maurin till ordförandeposten.

— Det finns ett par tre and­ra intressanta namn som diskuteras. Men frågan är om de är tillräckligt erfarna för att kunna axla ett så här tungt uppdrag, kommenterar en facklig företrädare.

I dagsläget är tre personer de hetaste kandidaterna till att bli ny ordförande för Lärarförbundet. Alla blev nominerade till förbundsordförande i den första nomineringsomgången. Det innebär att de har sagt ja till att ställa upp som ord­förande.

Alla tre sitter i förbundsstyrelsen. Och de är födda på 1970-talet. Därmed passar de väl in i den generationsväxling och förnyelse som Lärarförbundet nu står inför.

Det handlar om grundskolläraren Johanna Jaara Åstrand, 40 år, från Örnsköldsvik, grundskolläraren Johan Törnroth, 42 år, från Stockholm och gymnasieläraren Maria Rönn, 36 år, från Trelleborg.

— Ja, man kan utgå ifrån att dessa tre namn finns med i diskussionen om ny ordförande, bekräftar valberedningens ordförande B-O Bengtsson.

Samtidigt påpekar han att landskapet har förändrats med det överraskande ordförandeavhoppet bara två ­månader innan kongressen.

Eva-Lis Sirén var ohotad som ledare. I det nya läget kan fler namn kastas in i ordförandeleken. Och då handlar det om personer som redan sitter i förbundsstyrelsen, enligt B-O Bengtsson.

— Det är ett mycket dramatiskt läge när två av tre personer ur presidiet lämnar styrelsen. Ordförandeposten är ett väldigt kvalificerat uppdrag och det är inte sannolikt att någon utan erfarenhet från förbundsstyrelsen skulle kunna bli aktuell, förklarar valberedningens ordförande.

Nominera —
en gång till

  • Valberedningen uppmanar nu alla lokalavdelningar att göra omnomineringar till bland annat ledamöter i förbundsstyrelsen och presidiet, däribland ordförandeposten. Senast den 22 september ska nomineringarna vara inne.
  • Den 25 september går valberedningens preliminära förslag ut på remiss till avdelningarna. Slutligt förslag presenteras den 10 oktober.
  • Ny ordförande och förbundsstyrelse väljs på kongressen den 11—14 november.

ur Lärarförbundets Magasin