Läs senare

”Vi är redan nere på botten”

NedskärningarPå Tjörn planeras neddragningar med 45 tjänster inom grundskolan och förskolan. Det kommer att slå mot arbetsmiljön, befarar Robert Hallding, lokal ordförande i Lärarförbundet.
– Vi har redan alarmerande höga sjukskrivningstal bland förskollärarna.

av Sara Djurberg
20 mar 2019
20 mar 2019
Robert Hallding är lokal ordförande i Lärarförbundet i Tjörn. Han menar att arbetsmiljöläget var pressat med höga sjukskrivningstal redan före sparbetinget.
Foto: Lars Ardarve

”Är du Tjörnsmogen?” frågade västkustkommunen för några år sedan i en kampanj för att locka fler unga till ön. Om det är kampanjens förtjänst är oklart men Tjörn har de senaste åren haft en ökande inflyttning med ett allt större barnantal i förskola och skola som följd.

Men det har också inneburit växande kostnader och ett behov av investeringar i nya lokaler. Förra året hade barn-och utbildningsnämnden ett underskott på 19 miljoner kronor som bidrar till att skolförvaltningen nu ska spara 31,5 miljoner. Det motsvarar cirka 45 tjänster, varav 28 i grundskolan och 17 i förskolan. Åldersintegrerad undervisning och att lärare i större utsträckning ska vikariera för varandra är andra sätt som kommunen tänker spara på.

– Vi är nere och skaver på botten redan. Vi kan inte köpa böcker till alla elever och vi har haft nästintill vikariestopp hur länge som helst. Framför allt är det tufft i förskolan där vi har ett sjukskrivningstal på 10 procent redan innan sparbetinget, säger Robert Hallding.

Gunnemar Olsson (L) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden och ger en annan beskrivning av läget. Enligt honom är lärartätheten relativt hög då kommunen har flera mindre skolor där klasserna är små.

Vi kan inte köpa böcker till alla elever och vi har haft nästintill vikariestopp hur länge som helst.

– Vi har en hög resurstilldelning till skolan. En skolsköterska hos oss har hundra färre elever att pyssla om jämfört med grannkommunerna.

Gunnemar Olsson menar att den tidigare majoriteten i kommunen låtit kostnaderna skena i väg.

– Under en lång följd av år har skolans andel av budgeten fått lov att öka trots att barnantalet gått ner. Nu ser vi att de yngre åldrarna börjar stiga, men vi har ett felaktigt kostnadsläge och gör ett ordentligt ryck i handbromsen.

Om arbetsmiljön i förskolan säger han:

– Det kan säkert vara pressat men jämfört med resten av Sverige är det inte mer pressat på Tjörn om man jobbar på rätt sätt.

Enligt Gunnemar Olsson ska det göras en översyn av organisation och arbetssätt i skolan för att förbättra lärarnas arbetssituation.

– Vi har förutsättningar att skapa en bra arbetsmiljö för lärarna. Men det handlar inte bara om att det ska vara fullknökat i lärarrummet utan att man har förutsättningar att göra ett bra jobb i klassrummet.

De kommande åren väntar fortsatta besparingar på Tjörn. Kommunen räknar med att man behöver göra åtgärder på 104 miljoner kronor för att få ekonomin i balans 2021 – motsvarande 10 procent av den totala budgeten.

Robert Hallding tycker att det ser mörkt ut.

– Här har vi tecknat ett avtal för att förbättra villkoren för lärare och att fler ska tycka att det är ett yrke att satsa på – och så gör man så här.

ur Lärarförbundets Magasin