Läs senare

Vi framtidssäkrar Sverige

LedareLärarnas arbete är avgörande för hela landets fortsatta välstånd. Med rätt förutsättningar för jobbet möjliggörs mer innovation och tillväxt.

22 maj 2017
Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande
Följ och kontakta mig på Twitter: @JohannaJAstrand

Svensk ekonomi går som tåget just nu. Näringslivet skriker efter utbildad arbetskraft. Samtidigt visar statistiken en ökande arbetslöshet för första gången på länge. Det finns med andra ord ett stort glapp mellan den kompetens som arbetsgivare efterfrågar och den utbildning som arbetslösa har, eller saknar. Sverige skulle kunna ännu bättre. Med rätt utbildad arbetskraft.

Hur gör vi då? Vi vet att en gymnasie­examen är körkortet in på svensk arbetsmarknad i dag. Utan ett gymnasiebetyg är det svårt för en ung människa att få fast anställning. Den tid då du kunde välja att gå till bruket eller långvården i stället för att läsa vidare efter nian är förbi. Utan en gymnasieexamen blir du beroende av korta påhugg, sms-anställningar och löper stor risk att hamna i arbetslöshet. Det är självklart tufft för dem som inte kan planera familjeliv, köpa bostad eller på olika sätt hamnar i återvändsgränder, därför att de inte kunnat etablera sig på arbetsmarknaden. Men det blir också dyrt för samhället när en av tre elever på gymnasieskolan inte har klarat av en examen efter tre års studier.

Jag vill att Sverige ska vara ett land där det finns utbildning av hög kvalitet som leder till jobb och framtidstro. Morgondagens sjuksköterskor, byggnadsarbetare och poliser sitter i skolbänken, springer på förskolegården och bygger samarbetsförmåga på fritids i dag. Vi vet att deras resor mot en examen och jobb börjar med en bra lärare. Med oss.

Det krävs högre lön, bättre arbetsvillkor och mer inflytande.

Men just nu saknar vi lärare mer än 60 000 utbildade kolleger och det finns inget trendbrott i sikte. Besluten som får köerna att ringla långa till lärarutbildningen och som stoppar avhoppen från lärarjobben, återstår att fatta.

Vad är det då som krävs för att fler ska vilja bli och förbli lärare? Frågar vi de lärare som valt att lämna yrket för andra branscher, säger de med enad röst: högre lön, bättre arbetsvillkor och mer inflytande över yrkesutövandet. Då är vi många som både kan tänka oss fortsätta utvecklas som lärare och komma tillbaka. Vi behöver inte leta svaren på hur läraryrket kan bli ett attraktivt högstatusyrke, vi behöver få lösningarna på plats.

För när vi talar om läraryrkets utveckling och villkor, då talar vi inte bara i egen sak. Vårt arbete lägger grunden för hela landets välstånd. När vi har rätt förutsättningar, tillräcklig tid för våra elever och får ta del av och driva den senaste forskningen, då möjliggör vi innovation, tillväxt och export under kommande decennier. Att investera i skolan är att framtidssäkra Sverige.

Jag vet att de allra flesta av oss lärare känner stolthet över vårt yrke och en glädje över att få göra skillnad, möta barn och elever varje dag. Samtidigt är läraryrket fyllt av stress och frustration över att vi alltför ofta saknar den nödvändiga tid som behövs för att planera och följa upp bra undervisning.

Vi är beredda att göra vårt jobb, där vi finns på landets förskolor och skolor, för att lägga grunden till att Sverige fortsätter vara en kunskapsnation, en plats för innovation och med en stark ekonomi. Ge oss lärare rätt förutsättningar, så löser sig resten. Tillsammans framtidssäkrar vi Sverige.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin