Läs senare

Vi har faktiskt en hel del gemensamt

Chefredaktören har ordetPolitiker måste sluta att peta i hur själva arbetet i klassrummet ska gå till, skriver chefredaktör Örjan Björklund i sin krönika.

av Örjan Björklund
26 feb 2018
26 feb 2018
Örjan Björklund
Chefredaktör

Att lärare är världens viktigaste yrke hör vi ofta politiker säga. Men samma politiker som betygar vikten av yrket har sedan inte sällan lagt förslag som gett lärarna allt fler arbetsuppgifter utanför själva undervisandet och ökat stressen både i och utanför klassrummet.

Även den tysk-israeliske filosofen Martin Buber menade att läraryrket är det viktigaste av alla yrken. Han ansåg att det är i det ”äkta mötet” mellan lärare och elev som kunskap och utveckling äger rum. Buber menade att förtroendet i detta möte skapas genom att läraren påtar sig det ansvar det innebär att delta i andra människors liv. Det är vackert sagt och säkert alldeles rätt. Men bidrar lärares arbetsmiljö och villkor till möjligheterna för sådana möten i dag?

Jag är rädd att de inte alltid gör det. För att de ska kunna uppstå måste lärare få ägna sig åt sitt kärnuppdrag, undervisning. Politiker måste sluta att peta i hur själva arbetet i klassrummet ska gå till. Det har varit mycket sådant de senaste årtiondena och nu när det är valår finns det en stor risk att vi hamnar där igen. Till exempel har det blossat upp en politisk debatt om mobilens vara eller inte vara i klassrummet. Om den kan du läsa mer i detta nummer där du också kan ta del av en utblick på hur debatten går i Frankrike. Även där kritiserar lärarfacken ett förslag på förbud från politikerna.

Botanisera också i våra siffror över de genomsnittliga lärar­lönerna i landet och fundera över om skillnaderna är rimliga. På dessa sidor får du dessutom handfasta tips inför de lönesamtal som står för dörren på många håll.

I detta nummer möter du även läraren, krönikören och debattören ­Andreas Magnusson vars skrivande ofta väcker starka känslor. Han har sagt att en god journalist måste vara pedagog och en god pedagog i någon mening också är journalist.

Och visst, vi har en del gemensamt. Båda yrkena handlar ju bland annat om att visa, förklara, lyfta fram för och emot och ge människor möjligheter att själva dra sina egna slutsatser i viktiga frågor.

ur Lärarförbundets Magasin