Läs senare

”Vi hoppas fortsätta samverka med Förskoleupproret”

av Hampus Hagman
14 jun 2019
14 jun 2019

Förskoleupprorets ledningsgrupp betonar att det finns stora skillnader mellan Lärarförbundet och Förskoleupproret. För vår del tycker vi snarare att det viktiga och mest iögonfallande är de stora likheterna.

Både Lärarförbundet och Förskoleupproret har samma övergripande mål: en bättre arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning och med löner som står i proportion med andra jämförbara grupper på arbetsmarknaden. Vi tycker därför att det viktiga är att kroka arm med dem som delar den målsättningen – inte att lägga krutet på att slå split mellan alla oss som agerar med förskolans bästa för ögonen. Vi hoppas fortsätta samverka med Förskoleupproret när sådana tillfällen uppstår även framöver.

Ledningsgruppen för Förskoleupproret tycker att Lärarförbundet borde ha nått större framgångar. Det tycker vi också. Vi är inte nöjda förrän våra medlemmar har arbetsvillkor som de är nöjda med. Innan så har skett passar självbelåtenhet ganska illa, tycker vi. Det är det synsätt som vägleder oss i våra uppdrag i vår organisation.

Det sätt vi arbetar på i Lärarförbundet bestäms av medlemmarna. Lärarförbundet är en demokratiskt uppbyggd organisation där medlemmarna utser förtroendevalda och där medlemmarna ytterst är dem som lägger fast den riktning som gäller för förbundet. Självfallet står det andra organisationer fritt att föra fram sina synpunkter på Lärarförbundet, men det är bara medlemmarna som äger rätten att styra Lärarförbundets ställningstaganden.

Många av Lärarförbundets medlemmar är också aktiva i Förskoleupproret. De ser ingen motsättning däremellan och det gör inte vi heller. Det är positivt att det finns olika sätt att engagera sig och vi är förstås glada för att Förskoleupprorets ledning uppmanar till fackligt engagemang. Det bidrar till att stärka den sak som vi tillsammans arbetar för: vikten av investeringar i barnens tidiga lärande, bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö i förskolan.

Johanna Jaara Åstrand
Förbundsordförande Lärarföbundet

Pia Rizell
Förskollärare och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: