Läs senare

”Vi måste få ned avtalet på arbetsplatsnivå”

FackligtHallå där Tanja Jokitalo, som valts till ny ordförande för Lärarförbundets största avdelning: Stockholm.

av Daniel Persson
13 feb 2019
13 feb 2019
Tanja Jokitalo, ordförande i Lärarförbundet Stockholm. Foto: Klara Frohm

Du efterträder mångårige ordföranden Johan Törnroth, som tidigare meddelat att han inte skulle ställa upp till omval. Hur känns det?

– Jag är stolt, det känns stort och lite omtumlande att få bära ett sådant förtroende som det innebär att vara ordförande.

Vilken bakgrund har du?

– Jag är lärare med inriktning mot fritidshem och just nu förtroendevald på heltid. Min grundanställning har jag i Stockholms stad, på Enbacksskolan i Tensta. Efter en föräldraledighet fick jag möjligheten att börja med fackliga uppdrag och det har ökat i omfattning successivt. Jag började som ombud på min skola, sedan har jag suttit i styrelsen i Stockholmsavdelningen ett antal år med olika uppdrag, nu senast vice ordförande.

Hur ska ni i Stockholm arbeta de kommande åren?

– Vi har i vår avdelning utvecklat vårt påverkansarbete inte minst gentemot politiken, i vår verksamhetsplan lyfter vi ”Lokal samling för läraryrket”. Där betonar vi att man bör hitta blocköverskridande lösningar som inte är avhängiga vem som sitter vid makten för tillfället. En viktigt del som genomsyrar hela avdelningens arbete och som förhoppningsvis gör skillnad på varje arbetsplats.

Vad vill du säga till det nya skolborgarrådet Lotta Edholm?

– Vi har fört en dialog med politikerna i vårt stadshus och jag vill att den ska fortsätta. Nu var det inte länge sedan avtalet kom på plats och inte länge sedan de i stadshuset kom på plats, så budskapet just nu är att vi fortsätter vår dialog med våra lokala politiker.

Vad är viktigast att ta itu med för att hjälpa lärarna i Stockholms skolor?

– HÖK 18 är jätteviktigt, att få ned det på arbetsplatsnivå och skapa riktig skillnad, framför allt i arbetsmiljöfrågan, som i sin tur hör ihop med lön och kompetensförsörjning. Vi kan inte se någon av frågorna som isolerade. Allt kokar ned till förutsättningar för uppdraget. Finns de förutsättningarna så att läraren kan göra det den ska? Vi får signaler från våra medlemmar på att det inte ser ut så. Det handlar om pengar och resurser, hur mycket det satsas på skolan utifrån det som behöver göras.

Vilka är dina personliga hjärtefrågor?

– Inom det fackliga uppdraget ryms många hjärtefrågor. Alla människors lika värde och den typen av ämnen, jämställdhet ingår i det, ligger mig väldigt varmt om hjärtat.

ur Lärarförbundets Magasin