Läs senare

”Vi måste ha nolltolerans för vuxna som inte ingriper”

#räckupphandenOm skolpersonal väljer att inte se sexuella trakasserier, så måste det få konsekvenser. Det kravet kommer från Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap, efter uppropen mot sexism och övergrepp som drabbar elever.

av Lisa Blohm
30 nov 2017
30 nov 2017
”Vi måste ha nolltolerans för vuxna som inte ingriper”
Alla vet att mobbning är ett problem, men sexuella trakasserier har osynliggjorts, menar professor Katja Gillander Gådin. Foto: Per Helander

Över 1 700 flickor och kvinnor stod bakom skoluppropet #tyst­iklassen som publicerades i Dagens Nyheter den 22 november.

Två dagar senare kom #räckupphanden från 8 000 gymnasieelver.

I vågen av #metoo-upprop vittnar elever och tidigare elever om tafsande lärare och elever, verbala trakasserier och grova övergrepp. Det är vittnesmål från grundskola, gymnasium och förskola. Många handlar om vuxna som sett, men inte agerat. Fått höra, men viftat bort.

Det finns en acceptans. De utsatta lär sig att det inte är ­någon idé att ­berätta. Katja Gillander-Gådin

Katja Gillander Gådin är professor i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitet.

— Det är en sorg när man läser det här. Det är så påtagligt med alla som har farit illa och fortfarande far illa. Det handlar också om sveket från vuxenvärlden – både de som inte har agerat och de som själva utsätter barn, säger hon.

Så ska du göra vid trakasserier och ofredanden

  • Ansvaret för att skolan är en trygg miljö ligger hos huvudmannen. Men lärare är skyldiga att ingripa vid trakasserier eller ofredanden.
  • En handlingsplan för förebyggande arbete ska finnas, om inte, påtala det för rektorn.
  • När något händer: dokumentera, se till att det upphör och följ upp. Förklara att skolan inte accepterar beteendet.
  • Om en elev blivit kränkt är du skyldig att anmäla det till rektorn.
  • Se till att trakasserier och ofredanden leder till konsekvenser. På gymnasiet kan förövaren stängas av.
  • Motverka maktobalans mellan elever genom ett starkt ledarskap.
  • Om du som lärare blivit utsatt: Ta hjälp av skyddsombudet eller din chef. Om trakasserierna fortsätter kan du anmäla till diskrimineringsombudsmannen eller polisen. Spara all kommunikation som kan användas som bevis.

Källor: Skolinspektionen, Lärarförbundet, Katja Gillander Gådin

För henne är bilden välkänd. I över två decennier har hon forskat om normalisering av sexuella trakasserier i skolan. Hon har föreläst, släppt studier och intervjuats.

— Det har varit ett väldigt ljumt mottagande. Nu känner jag ”äntligen” — nu får det den uppmärksamhet som behövs. Om inte nånting händer nu, då vet jag inte vad som ska till.

Alla vet att mobbning är ett problem, konstaterar hon, medan sexuella trakasserier osynliggörs.

— Samtidigt finns det en acceptans från skolpersonalen. Det ser man i berättelserna också. De utsatta lär sig att det inte är någon idé att berätta.

Vad krävs då för att #tystiklassen och #räckupphanden verkligen ska leda till förändring? Katja Gillander Gådin anser att en viktig del är att de lagar och regler som finns följs.

— Vi måste ha nolltolerans för vuxna som inte ingriper och väljer att inte se. Om en rektor får veta att någon utsätter andra och rektorn inte agerar, ska personen inte vara rektor. Det måste också få konsekvenser om man som skola inte agerar, säger hon.

 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin