Läs senare

Vi prioriterar visst en likvärdig skola – men har rätt fokus

ReplikRoger Bodin har fel när han säger att vi skulle vara tysta om likvärdigheten. Lärarförbundet är ingen vän av att skolors resurser går till stora vinster. Men vi väljer att peka på den stora boven i dramat – skolans resursfördelningssystem, skriver förbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

23 jan 2019

Om debattören

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande

Lärarförbundet

Skolsegregationen är förödande men från det största lärarfacket är det tyst, hävdar Roger Bodin. Det är knappast en rättvisande bild av verkligheten. En likvärdig skola är en av de allra högst prioriterade frågorna för Lärarförbundet.

Det här är nog Roger egentligen medveten om. Där skon i själva verket klämmer verkar vara frågan om vinstbegräsning för enskilda skolhuvudmän, där den nya regeringsuppgörelsen lägger om kursen för regeringen med 180 grader.

Lärarförbundet är – tvärtom vad Roger låter påskina – ingen vän av att skolors resurser går till stora vinster för ägarna till de privata skolföretagen.

Men istället för att peka på en vinstbegränsning har Lärarförbundet pekat på att skolans resursfördelningssystem är den stora boven i dramat. Det är skolpengens konstruktion som ger upphov till vinsterna och också till en skev fördelning mellan olika skolor. Här ligger en viktig orsak till den minskade likvärdigheten i svensk skola.

Det gäller att förhindra orimliga överskott genom att säkra att resurser riktas dit de mest behövs.

Man ska vara upprörd över att det i dag går att plocka ut skattepengar som är tänkta att ge eleverna en utbildning med hög kvalitet och lärare rimliga löner och arbetsförutsättningar. Men det är viktigt att angripa orsakerna och inte symptomen – det gör inte de som tror att en vinstbegränsning är lösningen. Även med en vinstbegränsning kommer de som vill sko sig på skattemedel kunna hitta fiffiga vägar att göra det.

Det gäller istället att förhindra orimliga överskott genom att säkra att resurser riktas dit de mest behövs. Idag är det enkelt för friskolorna att öka intäkterna i förhållande till kostnaderna genom att fylla på klasserna med fler elever. När Lärarförbundet jämfört klasstorlekar talar allt för att detta är orsaken till att friskolekoncernerna kan göra stora vinster. Koncernskolorna har betydligt fler elever per lärare än de kommunala skolorna.

Knappast någon har hårdare än Lärarförbundet drivit på för att slopa skolpengssystemet

Knappast någon har hårdare än Lärarförbundet drivit på för att slopa skolpengssystemet och ersätta det med ett system baserat på de faktiska kostnaderna för varje barn utifrån socioekonomiska faktorer. Då blir det inte möjligt att göra vinst genom att hålla nere antalet lärare eller fylla klasserna till bristningsgränsen.

För att öka tyngden i arbetet mot skolsegregation och för en likvärdig skola har Lärarförbundet tillsammans med Lärarnas Riksförbund och LO tagit fram det vi kallar Likvärdighetsagendan med 25 konkreta förslag för en mer likvärd skola.

Likvärdighetsagendans förslag har en central position i Lärarförbundets påverkansarbete. Påståendet att Lärarförbundet skulle vara tyst kring frågan om den svenska skolans avtagande kompensatoriska roll är inte bara missvisande, det är helt vilseledande.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin